Loodushariduslik õuesõpe õpetajatele 2011-2012

Projekt täisnimi: Loodushariduslik õuesõpe õpetajatele 2011-2012

Projekti lühike nimi: ÕU 11

Projekti toetavad:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: veebruar 2011 – mai 2012

Projektijuht: Margit Sokk, margit.sokk@teec.ee, 736 6120

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on kooli- ja lasteaiaõpetajate loodushariduslike ja õuesõppealaste teadmiste täiendamine praktilise koolituse kaudu. Projekti käigus omandavad õpetajad teadmisi loodusest ja keskkonnast ning looduse vahendamise meetoditest. 34-le õpetajale viiakse läbi praktilised loodusõppe kursused, kus õpitakse tundma Eesti taime-, seene- ja loomaliike ning nende kaitset, elus- ja eluta looduse elemente (sh maastikke ja kivimeid),  planeerima ja koostama õuesõppetunni kava ja töölehti. Loodushariduses on oluline koht õuesõppel nii kooli kui lasteaia õppekavades, koolitus toetab riiklikku alushariduse ja põhikooli õppekava. Praktilise õppe, koostöö, rühmatöö ja õppematerjalide kaudu suunatakse õpetajaid koostama õuesõppematerjale ja kava koolis ja lasteaias loodusalase õuesõppe korraldamiseks.

Projekti tegevused: Kaks kaheksapäevast koolituskursust kokku 34 õpetajale. I kursus – 4 päeva juunis ja 3 päeva augustis, 1 päev septembris. II kursus – 3 päeva veebruaris, 3 päeva märtsis, 2 päeva aprillis.

Projekti üritused:

I kursus juuni-september 2011

9.-12. juuni 2011 Pühajärvel
Läbitud teemad: maastikud ja kaart, maismaa putukad, taimed niidul ja metsas, vee-elustik, lindude mitmekesisus, õuesõppe tundide esitlused

2.-4. august 2011 Endlas ja Luual
Läbitud teemad: rabaloodus, Eesti imetajad, leht- ja okaspuud

14. september 2011 Põlvamaal
Läbitud teemad: seened

II kursus      veebruar-aprill 2012

9.-11. veebruar 2012 Tartus ja Järvseljal
Läbitud teemad: talvelinnud, jäljed talvises metsas, Eesti imetajad

23.-25. märts 2012 Tartus ja Luual

20.-22. aprill 2012 Luual