Loodusesõprade õppekäigud 2013/2014

Projekti nimi: Tartu loodusesõprade õppekäigud looduse tundmaõppimiseks

Projekti toetas:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 1.09.2013. – 30.11.2014

Projekti juht: Tiina Lilleleht tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee 53341013

Eesmärk: Tartu linna ja maakonna koolide õpilaste looduse tundmise ja keskkonnateadlikkuse tõus. Selleks korraldati ühe ja kahepäevased õppekäigud looduskeskustesse, kaitsealustele territooriumidele ja looduskaunitesse kohtadesse. Looduskeskustes osalesid õpilased temaatilistel programmidel. Osalejaid oli kokku 658. Toetust kasutati õpilastele õppepäevade korraldamiseks ja läbiviimiseks.

Sihtrühm: Osalejad olid Tartu linna  ja Tartu maakonna õpilased (1. – 12. klass, nii eesti kui vene keelt kõnelevad), kes osalevad Tartu loodusmaja ringides.

Projekti tegevused:  Projekti jooksul  toimus 16 ühepäevast õppekäiku:

 • Alam-Pedja kaitsealale ( 2 x )
 • Kiidjärvele ( 2 x)
 • Emajõe-Suursohu (3x)
 • Vapramäele (2x)
 • Vitipallu (3x)
 • Taevaskotta (2x)
 • Alatskivile (2x)

ja 6 kahepäevast õppekäiku:

 • Silma Looduskooli
 • Palupõhja (2x)
 • Karulasse
 • Endla Kaitsealale (2x)