Linnuklubi käivitamine

Projekt täisnimi: Tartu Noorte Linnuklubi käivitamine
Projekti toetavad: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekti kestus: jaanuar 2012 – september 2013
Projektijuht: Aire Orula, aire.orula@tartuloodusmaja.ee, 5093784
Projekti partner: Eesti Ornitoloogiaühing
Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on lastes ja noortes loodushuvi äratamine, teadmiste suurendamine ja loodussõbraliku käitumise kujundamine läbi Tartu linna ja maakonna noori ornitoloogiahuvilisi koondava Tartu Noorte Linnuklubi tegevuse ning Tartu Loodusmaja ornitoloogia huvialaringi õppekava väljatöötamine.

Projekti tegevused: 1-2 korda nädalas toimuvad Linnuklubi kokkusaamised, kus teoreetiliselt ning praktiliselt õpitakse linde tundma välimuse, hääle ja tegevusjälgede järgi, saadakse ülevaade lindude tähtsusest ökosüsteemis, õpitakse kasutama linnumäärajaid jm erialakirjandust, vaadatakse temaatilisi filme, tutvutakse kaitsealuste liikidega, õpitakse lindudele soodsate elu- ja pesapaikade loomist. Toimub 4 kolmepäevast laagrit, 8 pikemat ekskursiooni, 8 õppekäiku ja 5 koolitust. Noori kaasatakse Eesti Ornitoloogiaühingu ja Tartu Keskkonnahariduse Keskuse linnuvaatlusüritustele (Talvine aialinnuvaatlus, Lihavõtte linnuvaatluspäevad, Kevad ärkab! ja LinnaLinnuLaupäevak). Töötatakse välja Ornitoloogia huvialaringi õppekava.