Läänemere Projekti (BSP) võrgustiku arendamine ja koostöö

Läänemere Projekti (BSP) võrgustiku arendamine ja koostöö (nr 12559)

Projekt täisnimi: Säästva arengu haridusele suunatud Läänemere Projekti (BSP) võrgustiku arendamine ja koostöö 2018-2020 (projekt nr 12559)

Projekti toetavad: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 01.08.2018 – 30.09.2019

Projektijuht: Gedy Siimenson, gedy.siimenson@teec.ee

Projekti partnerid: Juhtpartner Tartu loodusmaja

Projekti eesmärk: Üleriigiliselt ja rahvusvaheliselt UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti (The Baltic Sea Project, edaspidi BSP) koolidevahelise koostöö kaudu levitada keskkonnahoidlikku mõtteviisi ja kujundada jätkusuutlikke tarbimisharjumusi, toetudes säästva arengu eesmärkidele ja kasutades uurimuslikke aktiivõppeprogramme. Pakkuda kaasatud õpetajatele täiendkoolitusvõimalusi ning põhikooli- ja gümnaasiumiealistele õpilastele rahvusvahelise koostöö kogemust erinevates keskkonnaprogrammides (õhk, vesi, rannik, jõed, fenoloogia, ornitoloogia, keskkonnamõõdistused), viktoriinides, teaduslaagrites ja konverentsidel osalemise kaudu.

Projekti tegevused:  

  1. Õppekava toetavate lindude ökoloogia, fenoloogiliste vaatluste ja jõevaatluste programmide juurde luua loodusvaatluste tegemiseks ja looduse süsteemide mõtestamise jaoks Legulus andmekorje süsteem, see siduda PlutoF andmetöötluse keskkonnaga ning lisada õpilasvaatlused E-elurikkuse lehele.

  2. Õpilaste ja õpetajate sõidu- ja majutustoetus osalemiseks Läänemere Projekti konverentsil Saksamaal ning rahvusvahelises laagris Taanis.

  3. Kuue erineva BSP loodusvaatluse programmi arendamine ja töös hoidmine riiklike programmijuhtide poolt: fenoloogia, lindude ökoloogia, vee- ja õhu kvaliteet, ranniku- ja jõevaatlused.

  4. Võrgustiku õpetajatele koostööseminari korraldamine 24.-25.06.2019 Narva-Jõesuus.

  5. BSP Eesti tegevuste koordinaatori koostöövisiidid Saksamaale, Soomes ja Tallinnasse.

Projekti koduleht: Tegevused ja nende tulemused kajastatakse võrgustiku Läänemere Projekti riiklikul (http://bsp.teec.ee/) ning rahvusvahelisel (http://www.b-s-p.org/home/) kodulehel.

Projekti tegevusi toetab ka Haridus- ja Teadusministeerium.