Keskkonnasõbralikku eluviisi tutvustavad perepäevad

Projekti nimi: Keskkonnasõbralikku eluviisi tutvustavad perepäevad

Projekti toetab: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 01.10.2017-30.06.2018

Projektijuht: Kati Kekkonen, kati.kekkonen@tartuloodusmaja.ee

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on perede keskkonnateadlikkuse tõstmine, lastes ja vanemates looduse vastu huvi tekitamine ning keskkonnasõbralike väärtushinnangute kujundamine. Projektis osalenud perede hoiakud on loodust väärtustavad ja hoidvad. Lapsevanemad on omandanud teadmisi looduse õpetamisest lastele ning oskavad ise olla  keskkonnasäästlikumad oma igapäevastes tegevustes ja lastega tegutsedes.

Projekti tegevused: Sügisel, talvel ja kevadel perega ühiselt tähistatavatel päevadel – isadepäev, jõulud, sõbrapäev, lihavõtted, emadepäev toimub 3-tunnine perepäev. Perepäeva kestel tegutsevad lapsed omavahel ja koos vanematega: arutletakse, uuritakse, meisterdatakse, õpitakse mängu ja aktiivsete tegevuste kaudu. Olulisel kohal on keskkonnasäästlike käitumisharjumuste ja hoiakute kujundamine – see on läbiv joon kõigi ürituste kestel.

Projekti üritused:
12.11.2017 Isade ja vanaisade päev

16.12.2017 Teeme ise jõulukingid!

11.02.2018 Sõbrapäev: isetehtud kingid

30.03.2018 Lihavõtted: munade värvimine ja kaunistused

13.05.2018 Emadepäev: maitsetaimed emadepäevaks