Keskkonnabuss 2013

Projekti täisnimi: Keskkonnabussi reisid 2013/2014
Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: september 2013 – oktoober 2014
Projektijuht:
 Kati Kekkonen, kati.kekkonen@tartuloodusmaja.ee, 736 6120

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust keskkonda mõjutavatest otsustest ning seeläbi suunata neid keskkonnasäästlikumalt elama ja teadlikumalt tarbima.

Keskkonnabussi reisid viivad osalejaid tutvuma keskkonnasõbralike asutuste ja ettevõtetega, aga tutvustavad ka valitsevaid keskkonnaprobleeme ja valupunkte. Ekskursioonid tootmisettevõtetesse aitavad aru saada, millise hinna ja keskkonnamõjuga on erinevad tooted ja teenused ning see suunab inimesi tegema  teadlikumaid valikuid, kujundada keskkonnasäästlikke tarbimisharjumusi ja käitumist. Sama eesmärki teenivad ka praktilisi oskusi pakkuvad keskkonnateemalised töötoad. Talgutel osalemine pakub aga inimestele võimaluse ise kaasa aidata valitseva keskkonnaseisundi parandamisele.

Osalejate kehalist aktiivsust suurendavad retked ja matkad tutvustavad Eesti looduskauneid paiku ning pakuvad hariduslikku ja tervislikku meelelahutust. Läbi kogemusliku loodusetunnetuse on osalejatel võimalus täiendada olemasolevaid või omandada uusi teadmisi liikidest, erinevatest kooslustest ja ökosüsteemidest.

Projekti kestel korraldame 12 keskkonnabussi reisi.

Projekti üritused: