Virtuaalne näitus “Läbipaistev loodusmaja”

Projekti täisnimi: Virtuaalne näitus “Läbipaistev loodusmaja”
Projekti toetab:  KIK
Projekti kestus: november 2016 – juuni 2018
Projektijuht: Maris Mägi, Annelie Ehlvest, Anneli.ehlvest@tartuloodusmaja.ee, 5344 2160

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks oli inimeste teadlikkuse suurenemine igapäevases elus kasutatavate materjalide ja energia looduslikust päritolust ehk loodusressurssidest. Samuti nende kasutamise (ehituses, sisustuses, energia tootmiseks, igapäevaseks tarbeks – mööbel, vaibad jms) keskkonnamõjust, materjalide elukaarest ja energiavoogudest läbi Tartu loodusmaja kogemuse.

Projekti tegevused:

Projekti käigus loodi virtuaalne näitus “Läbipaistev loodusmaja”, mille eesmärgiks on tutvustada ühe hoone (st inimtegevuse) keskkonnamõju erinevaid aspekte terve tema elukaare kestel. Näituse peamine rõhk on suunatud loodusressurssidele (materjalid, energiaressursid) ja nende kasutamise globaalsele mõõtmele. Näitus tutvustab ehitusmaterjalide keskkonnamõju alates nende looduslikest allikatest, tootmise, kasutamise ja taaskasutamise/ümbertöötlemiseni. Näitus tutvustab ka keskkonnasäästlikke lahendusi hoone ehitamisel ja kasutamisel ning annab reaalset infot nt. päikesepaneelide tootlikkuse, sooja- ja elektrienergia kulu kohta. Olulisel kohal on ka igapäevase ehitise kasutuse keskkonnasäästlikud valikud (prügimajandus, elektrienergia ja vee säästliku kasutamise võtted jm).

Näitus koosneb visuaalselt 13 loodusmaja sfääripildist, kus on võimalik (arvutis hiirega, nutiseadmetes sõrme abil) liikuda ja erinevatel objektidel (materjalid, konstruktsioonid, kraanid, ventilatsioon jpm) klikkides saada pildilist ja tekstilist lisainfot, milline on antud materjali looduslik tooraine, kust on see pärit (riik ja asupaiga kirjeldus nt. karjäär, kalju, rannik jne.), kus seda on loodusmajas kasutatud ja mis saab sellest peale kasutusaja lõppu.

Näituse loomiseks viidi läbi järgmised tegevused:

1) Tutvustavate tekstide koostamine, näitusematerjali pildistamine, filmimine.

2) Virtuaaltuuri disain, interaktiivse veebilehe programmeerimine ning fotode, tekstide, videotega sidumine.

3) Kahe lühianimatsiooni (vesi ja energia loodusmajas) valmistamine virtuaalse näituse osana

4) Materjalide tõlkimine inglise ja eesti keelde.

5) Nutiseadmetele kohandamine. Nutiseadmetele kohandamine võimaldab näitust kasutada ka loodusmajas ringi liikudes, samuti saab nt tahvelarvutite abil läbi viia õppetööd.

4) Näituse tutvustamine avalikkusele. Näituse valmimisest teavitatakse organisatsioone, loodusainete õpetajaid jt. kelle tegevusvaldkondadega on näitus seotud. Lisaks teavitatakse näituse valmimisest pressiteate, listide, sotsiaalmeedia jm kaudu.

Virtuaaltuuri saab vaadata siin: http://www.tartuloodusmaja.ee/virtuaaltuur/