Filmiõhtute sari 2012

Projekt täisnimi: Filmiõhtute sari: rännakud keskkonna ja inimkonna piirialadel

Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: september 2012 – mai 2014

Projektijuht: Kati Kekkonen, kati.kekkonen@tartuloodusmaja.ee, 736 6120

Projekti eesmärk:

  • Tõsta inimeste keskkonnaalast teadlikkust ja avardada maailmapilti;
  • Kutsuda neid kaasa mõtlema globaalsetel keskkonnateemadel;
  • Tutvustada maailma eri paikade loodusväärtusi, seal elavate inimeste elukombeid ja nende suhet keskkonna ja loodusega;
  • Panna inimesi mõistma, et maailm on üks tervik ning tõsta teadlikkust sellest, kuidas globaalprobleemid mõjutavad meie kõigi elu ja kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma.

Projekti tegevused:

Projekti käigus viiakse läbi 12 kohtumis- ja filmiõhtut kirjaniku ja kolumnisti Roy Strideriga. Igal õhtul keskendutakse ühele konkreetsele piirkonnale või riigile, tutvustatakse sealsete inimeste eluolu, kohalikke loodusväärtusi, inimeste suhet loodusega, valitsevaid keskkonnaprobleeme ning vaadatakse piirkonnaga seotud filme.

Suure reisikogemuse, rohelise maailmavaate ning laia silmaringiga Roy Strideri ettekandeid ilmestavad tema lood isiklikest reisikogemustest ja -mälestustest ning filmid maailma eri paigust (ennekõike tulevad näitamisele filmid n-ö kolmandast maailmas). Aeg-ajalt kaasame ka  teisi esinejaid, et võimaldada teistsugust vaadet ja teemasse süüvimist. Meeldiva atmosfääri loomiseks ja paremaks sisseelamiseks teemasse pakume alati ka vastava riigi või piirkonna teed.

Kohtumisõhtud laiendavad inimeste silmaringi, loovad isiklikuma kontakti kaugete maadega ning panevad enam kaasa mõtlema maailma terviklikkuse üle ja arutlema globaalsetel keskkonnateemadel. Käsitletavad teemad hõlmavad näiteks looduse mitmekesisuse säilitamist, kliimamuutustega kaasnevaid ohte, loodusvarade säästlikku kasutamist, jätkusuutliku inimarengu põhimõtteid jne.

Sarja tulemusel mõistavad osalejad, kuidas meie käitumine ja tarbimisharjumused mõjutavad loodust, keskkonda ning inimkonna heaolu mitte ainult meie riigis, vaid kogu maailmas.

Filmiõhtud: