BSP 12

Projekt täisnimi: The Baltic Sea Project (BSP) riiklikud ja rahvusvahelised tegevused 2012-2013

Projekti lühike nimi: BSP 12

Projekti toetab:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 1.05.2012 – 30.12.2013

Projektijuht: Kersti Sõgel, kersti.sogel@teec.ee, 55983328

Projekti eesmärk: The Baltic Sea Project (BSP) on Läänemere ääres paikneva 9 riigi vabatahtlikkusel põhinev ühisprojekt, mis on kestnud juba üle 20 aasta ning mille eesmärkideks on suurendada õpilaste keskkonnateadlikkust ja arusaamist inimese ning keskkonna vastastikusest mõjust. 2012.aasta augustis antakse Eestile üle BSP rahvusvaheline koordineerimine. Käesoleva projekti eesmärgiks on tagada BSP rahvusvaheline ja kohalik jätkusuutlik areng; alustada 20 aasta jooksul väljatöötatud õppematerjalide kaasajastamist ning pakkuda noortele aktiivset osalemist Läänemere seisundi hindamisel ja parandamisel.

Projekti tegevused:

11. – 13. mai 2012 Eesti koolide kokkutulek Tartus ja Emajõe – Suursoos, osalejaid 42, kokku 13 erinevast koolist. Osalejad lahkasid kala, tegid lodjal linnuvaatlust ning tutvusid TÜ botaanikaaia praktikumis digimäärajatega ja tiigielustikuga

27.mai  – 1.juuni 2012 Meri Poris, Soomes rahvusvaheline laagrikool, kus osales 4 õpilast Tartu erinevatest koolidest. Tegemist on traditsioonilise üritusega, mis toimus juba 19 korda. Külastatakse erinevaid energiat tootvaid asutusi (tuumajaam, kivisütt kasutav soojusenergiajaam, tuulegeneraator jne) ning tehakse loodusvaatlusi.

16. – 18.juuni 2012 Sondeborgis, Taanis kümnenda õppija raamatu (Learnes Guide) esmane ettevalmistav koosolek, kus määratleti raamatu üldine struktuur ja jagati riikide esindajatele ülesanded. Eesti kanda jäi jõgede teema.

20. – 21.august 2012 toimusid Linda Metsaoru eestvedamisel Merepäevad Viinistul, mis hõlmas ka õpetajatele suunatud reisi õppelaeval Salme. Seda rahastab KIK teisest projektist, mida taotles MTÜ Eru Lahe Rannarahva Selts.

27.-30.augustil 2012 Lätis Valmieras BSP konverents, millest võttis osa ligi 200 õpilast ja õpetajat ning esinejat kõigist üheksast Läänemere-äärsest riigist. Eestist osales konverentsil 12 õpilast, kolm õpetajat ning kaks koordinaatorit. Konverentsi põhiteemaks oli “Kohalikud ressursid ja jätkusuutlik areng”. Konverentsi eel toimus Eesti-sisene plakatite võistlus, millest parimaid esitleti konverentsil. Lisaks toimus ka noorte poolne etteaste rahvusõhtul.
Fotod: http://www.b-s-p.org/home/galleries/5674-international_conference_2012_-_day_1.html
http://www.b-s-p.org/home/galleries/5704-international_conference_2012_-_poster_exhibition.html
http://www.b-s-p.org/home/galleries/5748-international_conference_2012_-_days_2__3.html
http://www.b-s-p.org/home/galleries/5770-international_conference_2012_-_day_4.html

Konverentsil võttis Eesti üle kodulehe http://www.b-s-p.org/ haldamise. Samuti jätkab Tartu Keskkonnahariduse Keskus eesti keelse veebilehe http://bsp.teec.ee/ haldamist. 2012 aastal loodi veebiarendaja poolt ka BSP Facebooki leht  https://www.facebook.com/unesco.bsp , mille kaudu saavad osalejad ennast kursis hoida Läänemere teemaliste uudistega ja projekti tegevustega.

19.-20. oktoobril 2012 toimus Toilas BSP koolide õpetajate seminar, kus PhD Tiina Peil pidas ettekande “Keskkonnaajaloo võimalused linna ja looduse uurimisel ja tutvustamisel”. Siit said õpetajad uusi ideid ja nõuandeid keskkonnajaloo teemaliste uurimustööde juhendamiseks. Osalejaid oli 16 koolist, kokku 29 osalejat. Teisel päeval analüüsiti rühmatööde käigus põhjalikult olemasolevaid BSP programme ning tehti ettepanekuid nende parandamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks. Fotod: http://bsp.teec.ee/galerii/?album=9&gallery=11

15. – 18.november 2012 toimus Tallinnas Rahvusvaheline koordinaatorite kohtumine ning uue õppijaraamtu Learners Guide ettevalmistamine. Kokku oli 26 osalejat 9 riigist. Fotod: http://www.b-s-p.org/home/galleries/5791-national_and_programme_coordinators_meeting_16-18_nov_2012_in_tallinn_estonia.html

11. – 13.jaanuar 2013 Eesti koolide talvelaager Taevaskojas. Osalejaid 40. Tegeleti loomade tegevusjälgede uurimisega ning Eesti loomade tundmaõppimisega, ise mõõdupuuks olemisega, keskkonnateatriga, tõukekelgumatkaga, viktoriiniga, artiklite kirjutamisega. Pildid: http://www.b-s-p.org/home/galleries/5807-bsp_wintercamp_january_11-13_2013_in_estonia.html

7. – 10.veebruar 2013 Rahvusvaheline õpetajate koolitus. Osalejaid 25, kokku 8 erinevast riigist. Õpiti tundma Alam-Pedja looduse eripära, töötubades viidi läbi erinevate riikide praktilisi õppetegevusi ning arendati nutitelefoni rakendust loodusõppevahendiks. Pildid: http://www.b-s-p.org/home/galleries/5863-international_teachers_training_in_estonia_on_february_7-10_2013.html Pressiteade: http://bsp.teec.ee/maaratlemata/bsp-opetajad-kohtuvad-metsikus-looduses/

 

1.märts 2013 ilmus projekti tutvustav inglise keelne BSP Newsletter No 1(37)2013. Uudiskiri sisaldab erinevate Läänemere äärsete riikide õpilaste ja õpetajate artikleid keskkonnahariduslikest tegevustest. Uudiskiri on allalaetav http://www.b-s-p.org/upload/newsletter/bsp_newsletter_2013.pdf

10. – 12. mai 2013 Eesti koolide kokkutulek Kloogarannas. Osalejaid 48, kokku 14 erinevast koolist. Osalejad tutvusid Pakri pankrannikuga, kuulasid loengut Läänemerest ning Jaapani maavärinast ja tsunamist, osalesid töötubades: loomad, taimed, linnud, mereelustik. Pildid: http://bsp.teec.ee/galerii/?album=6&gallery=14 Pressiteade: http://bsp.teec.ee/maaratlemata/kevadine-kokkutulek-kloogarannal/

27. – 31. mai 2013 Meri Poris, Soomes rahvusvaheline laagrikool, kus osales 4 õpilast + 2 õpetajat Toila Gümnaasiumist. Tegemist on traditsioonilise üritusega, mis toimus juba 20. korda. Külastatakse erinevaid keskkonnasõbralikke asutusi ning tehakse loodusvaatlusi. Pildid: http://www.b-s-p.org/home/galleries/5913-camp_school_in_meri-pori_may_26_-_31_2013.html

12. – 18.august 2013 noortevahetus laager Leedus, mida finantseeris Euroopa Noored ning toimus Leedu, Taani ja Eesti noortega.

27. – 28.august 2013 toimusid Linda Metsaoru eestvedamisel Merepäevad Viinistul, mis hõlmas ka keskkonnajaloo ning keskkonnamõõdistuste teemasid, loengut harrastuskalastusest, rannikuvaatlusi, linnuretke. Seda rahastab KIK teisest projektist, mida taotles MTÜ Eru Lahe Rannarahva Selts. http://bsp.teec.ee/maaratlemata/merepaevad-viinistul-2013/

 

2.- 6.september 2013 toimus rahvusvaheline teaduslaager Kappelnis Saksamaal, kus oli üle 100 osaleja, peaaegu kõigist Läänemere riikidest. Eestist osales 2 õpilast Kuusalu Keskkoolist ja 2 õpilast Lihula Keskkoolist, lisaks ka 2 täiskasvanut. Laagri eesmärgiks oli innustada noori juba varakult teadusega tegelema. Laagris olid loengud, töötoad ning osalejad said ise ka uurimislaeval proove võtta. Pildid: http://www.b-s-p.org/home/galleries/5928-bsp_international_camp_in_kappeln_september_2_-_6_2013.html

 

10. – 13.oktoobrini 2013 toimus Padisel rahvusvaheline koordinaatorite kohtumine, kus arutati euroraha taotlemise võimalusi ning tegevuste täpsemat kava, tutvuti uue nutitelefoni loodusvaatlusrakendusega, analüüsiti tehtut, valmistati ette uut Newsletterit. Kokku oli 22 osalejat 9 riigist. Pressiteade: http://vana.tartuloodusmaja.ee/ET/uldinfo/uudised/pressiteade:-laanemere-projekti-koordinaatorid-kohtusid-taas/ . Pildid: http://www.b-s-p.org/home/galleries/5921-coordinators_meeting_october_10_-13_2013.html

 

14.- 31.oktoober 2013 toimus rahvusvaheline fotokonkurss “Our gold is green”. Sel suvel toimus Leedus kolme riigi (Eesti, Leedu, Taani) ühine väike BSP projekt “Our Gold is green”, mida finantseeris Euroopa Noored. Kohtumiste tulemusena kutsuti kõiki Eesti, Leedu ja Taani BSP koole osalema fotokonkursil. Täpsem info projekti rahvusvahelisel lehel: http://www.b-s-p.org/home/news/5907-photography_contest_%E2%80%9Cour_gold_is_green%E2%80%9D.html

 

1.oktoober 2013 – 1.märts 2014 toimub joonistuskonkurss “Soome lahe rannik ja elustik”. 2014. aasta on Soome lahe aasta. Osalema on oodatud Soome, Venemaa ja Eesti BSP koolide õpilased. Täpsem info: http://bsp.teec.ee/maaratlemata/laanemere-aasta-joonistuskonkurss/

 

1. – 14.november 2013 rahvusvaheline veebiviktoriin, osales ligi 500 õpilast kõigist Läänemere äärsetest riikidest. Viktoriin andis võimaluse testida oma Läänemere alaseid teadmisi. Viktoriin oli kättesaadav lehel: http://kool.mineavasta.com/bsp/et/pt.php?qid=bafb35f310df34fec3374d39ae276253c622af50