Koolitajad

 
Helle Kont

Haridus: kõrgharidus, geograafia

Kogemused: Helle töötab Tartu loodusmajas metoodikuna aastast 1981. Üle 10 aasta on ta koolitanud Eesti Maaülikoolis ja Luua Metsanduskoolis Loodusturismi metoodika kursusel.

Aire Orula

Haridus: kõrgharidus, põllumajandus, retkejuhtimine

Kogemused: Aire on juhendanud Tartu loodusmaja õppeprogramme 12 ja ringitunde 10 aastat. Aire on väga mitmekülgne looduse vahendaja, kes tunneb ja õpetab kõike elavat: taimi, vee-elustikku, putukaid, linde, imetajaid jpm.

Ülle Kaasik

Haridus: kõrgharidus, kunst

Kogemused: Ülle juhendab viiendat aastat Tartu loodusmaja huvikoolis Loomeringe ja viib läbi õppeprogramme 4 – 8 aastastele lastele. Varasemalt on Ülle on töötanud lasteaiaõpetajana ja juhendanud Muinasjuturingi. Kunstikooli haridusega Ülle on illustreerinud 1.-3. klassi „Öökull Öösikese aabitsa“ ja jagab oma loomingulisust ka ringitunnis ja koolitustel .

Gedy Matisen

Haridus: kõrgharidus, keskkonnakorraldus ja -planeerimine

Kogemused: Hetkel on Gedy väikese tütrega kodune, kuid Tartu loodusmajas on ta töötanud 7 aastat. Ta on loodus- ja keskkonnauuringute huviringi juhendaja ning rahvusvaheliste suhete koordinaator; UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti riiklik koordinaator. Gedy on ka skaut ja teab jagada rohkelt matkatarkusi ja -kogemusi.

Eeva Kirsipuu-Vadi

Haridus: kõrgharidus, kasvatusteadused; keskkonnakorraldus ja -planeerimine

Kogemused: Eeva töötab loodusmajas 5. aastat ning on kogenud projektijuht. Viimased kaks aastat on Eeva olnud Rohelise kooli programmi eestvedajaks Eestis, samuti viib ta aeg-ajalt läbi õppepäevi. Olles hariduselt nii kasvatusteadlane kui keskkonnakorraldaja, siis peab ta tähtsaks meie sõnade ja tegude kooskõla ning organisatsioonina roheliste valikute osas eeskujuks olemist.

Erle Tüür

Haridus: kõrgharidus

Kogemused:

Aili Elts

Haridus: keskharidus

Kogemused: Aili on Tartu loodusmajas programmi- ja ringijuhina töötanud 5 aastat. Ailit huvitab eelkõige inimene kui oma keskkonna kujundaja ja seega omab ta põhjalikke teadmisi just linnakeskkonna, teadliku tarbimise ja jäätmekäitluse teemadel.

Piret Uus

Haridus: kõrgharidus, arhitektuuri konserveerimine ja restaureerimine

Kogemused: Piret on keraamikaga tegelenud alates 2008. aastast,  õppides seda esialgu Tartu Rahvaülikoolis ning hiljem Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis. Kutsetunnistus: Keraamikasell, tase 4 ja Keraamikaesemete valmistaja osakutse, tase 3.