Laps hakkab avastama, mängima ja õppima juba enne seda, kui ta siia maailma sünnib. Ta kuulab, vaatab, maitseb ja tunnetab. Ta on kui üks suur meeleorgan. Väljaspool ema läheb see protsess edasi – nii palju on uut ja põnevat. Laps on kui taim, kes kasvab seest väljapoole, õppides kogu oma kehaga.


Kellele? 10 kuu – 3 aastased

Kus? Tartu Loodusmajas, Lille 10

Millal? Vaata täpsemalt tunniplaanist

(NB! Anna eelnevalt teada kui soovid proovitundi tulla – ali.agnes.jarve@tartuloodusmaja.ee)

Mida teeme?

 • Loodusmaja beebiringis on igal tunnil oma teema, mis on seotud aastaringiga meie ümber: taimed, kivid, liiv, muld, vihm, lumi, päike, tuul, linnud, loomad ja putukad…
 • Tund algab ja lõpeb alati laulu ja tantsuga. Tunnis kasutatakse erinevaid vahendeid ja õppemeetodeid, et lapse kõik meeled tööle panna. Uute oskuste ja teadmiste omandamine käib läbi mängu – just lapsele kõige loomulikumal ja omasemal viisil.
 • Märkame loodust meie ümber, jäädes sellega kokku!

Suund: loodus- ja täppisteaduste suund

Maksumus: 26€ kuus (eelkool)

Meie arvame, et loovus ja loodus on pärinevad ühest ja samast sõnatüvest, sest miks muidu looduses nii palju põnevat ja avastamisrohket on! Nagu Pipi Pikksukk, üritame ka meie üheskoos leida vastust igikestvale küsimusele, kes või mis see spunk siis ikkagi on. Läbi mänguliste otsingute saame möödaminnes juurde palju teadmisi meie ümber eksisteerivast maailmast.


Kellele? eelkool õpilastele (4-7 aastased)

Kus? Tartu loodusmaja, Lille 10

Millal? Vaata täpsemalt tunniplaanist

Mida teeme?

 • Aastaring meie ümber: maailm, loodus, taime- ja loomariik ning inimene.
 • Otsime vastuseid küsimustele, uurime, vaatleme, kuulame lugusid, arutleme, katsetame, …
 • Mängime üheskoos loodusteemalisi mänge (lauamängud, loovmängud, liikumismängud, fantaasiamängud, mõttemängud, õppemängud jne).
 • Iga teema võtame kokku meisterdamise, joonistamise või mõne teise loovtegevusega.
 • Muu hulgas kasutame mitmesuguseid looduslikke/taaskasutus materjale ning katsetame erinevate väljendusvõimaluste ja tehnikatega.
 • Oma tegevustes kasutame loodusmaja parki, loodusmaja põnevaid ruume ja õppematerjale. Külastame meie loomatuba.
 • Võtame osa majas toimuvatest näitustest, elame kaasa või osaleme loodusmaja põnevatel konkurssidel ja üritustel.
 • Märkame maailma meie ümber ja toimetame loodust hoidvalt!

Suund: kujutava kunsti ja käsitöö suund

Maksumus: 26€ kuus (eelkool)

Igas väikses puutükis peitub elu ja puutööringis teemegi kogenud juhendaja valvsa pilgu all puiduga lähemalt tutvust. Õpime selle imelise materjaliga ümber käima: üheskoos saeme, hööveldame, lihvime, puurime ja toksime. Väike meistrimees, tule ja saame teada, mis puust sa tehtud oled!


Kellele? eelkoolile ja 1.-4.klassi õpilastele

Kus? Tartu Loodusmajas, Lille 10

Millal? Vaata täpsemalt tunniplaanist

Mida teeme?

 • Õpime eristama erinevaid puitmaterjale ja saame tuttavaks nende omadustega.
 • Tutvume põhiliste puutöövõtetega ning õpime kasutama erinevaid tööriistu ja masinaid.
 • Arendame lapses tehnilist taipu, loovust, ilumeelt ja järjekindlust.
 • Õpime kavandama ja disainima lihtsamaid praktilisi töid ning meisterdame põnevaid makette, mudeleid, mänguasju ja kingitusi, mida saab igapäevaelus kasutada.

Suund: tehnoloogiasuund

Maksumus: 26€ kuus

Loovus, nuputamine, katsetamine ja loomulik segadus – need sõnad käivad ühe meisterdaja iseloomustusse. Meisterdades saame võtta ette retke loovusmaailma, kus igav ei hakka, kuna laseme oma loovusel vabalt lennata. Oleme julged uurima, kuidas oma mõtteid realiseerida läbi loovuse ja jagada oma nutikust ja kunstimeelt koos teistega.


Kellele?  1.-6.kl meisterdajad, 7.-9.klass meistrid

Kus? Tartu Loodusmajas, Lille 10

Millal? Vaata täpsemalt tunniplaanist

Mida teeme?

 • Õpime tundma looduse kirjut maailma, seigeldes loodusmaja pargis ja mängides toredaid loodusmänge.
 • Väikeste (1-2.klass) ja suurte (3-6.klass) meisterdajatega kasutame meisterdustes erinevaid masinaid ja materjale. Õpime selgeks sõlmed, õmblused, värviteooria ja kujunduse.
 • Meisterdame uuskasutavatest materjalidest. Tutvume uuskasutus ja taaskasutus maailmaga. Külastame asutusi, mille eesmärk on hoida meie loodust.
 • Õpime tundma loodust läbi loodusteemaliste meisterduste (kasutame materjalideks loodusest korjatud materjale) ja osaledes huvikooli viktoriinidel ja konkursitel.

Suund: kujutava kunsti ja käsitöö suund

Maksumus: 26€ kuus

Taimed on kõikjal meie ümber, varbavahel muru peal joostes või puitpõrandal kõndides, me katame end nendega, et sooja saada või loeme nendest tehtud paberilt loodustarkusi. Kuid taimedega on seotud ka kogu muu keskkond, sest kui taimi olemas ei oleks, ei saaks meie planeedil ka elu eksisteerida. Taimede poolt vabanevat hapniku hingavad pea kõik elavad organismid ning enamike nende toidulauast moodustavad samuti taimed. Lisaks on neid lihtsalt ilus vaadata, nuusutada või katsuda. Taimemaailm on üllatusi täis!


Kellele? 1.-4.klassi õpilastele

Kus? Tartu loodusmajas, Lille 10

Millal? Vaata täpsemalt tunniplaanist

Mida teeme?

 • õpime läbi harivate ja mänguliste tegevuste tundma taimi, kuid ka taimedega seotud teisi organisme (herbivoorid, kahjurid, mullaelustik jne)
 • pistame näpud mulda, kasvatades nii ilu- kui ka toidutaimi, mida kidlasti ise ka maitseme ja millest toitu valmistame
 • sukeldume loodusmaja talveaia kõige sügavamatesse soppidesse ning uurime, kas Tartu Ülikooli botaanikaaias on sarnaseid avastamata pärleid
 • avastame loodusmaja parki ning sealset elustikku
 • ehitame ise kasvuhoone ja proovime järgi, millise disainiga erinevate taimede kasvatamiseks sobib
 • uurime, taime nii binokli kui mikroskoobiga ning milliseid taimed oleksid inimestele abiks kosmoseresidel
 • avastame, mida kõike taimedest teha saab (mööbel, riided, toit, muld jne) ning milliseid teisi organisme meil selleks appi on vaja kutsuda (mesilased, vihmaussid jne)
 • osaleme erinevatel loodusmaja sündmustel ning korraldame rahvusvahelist taimede lummuse ja taimetervise nädalat

Suund: loodus- ja täpisteaduste suund

Maksumus: 26€ kuus

Mõte ei püsi paigal ja näpud otsivad pidevalt tegevust? Oled õiges kohas! Just meie loodusteadlaste ringis paneb tulevane tippteadlane aluse oma peadpööritavale ja ilmaelu muutvale karjäärile. Üheskoos leiame geniaalsed lahendused ka neile probleemidele, mida keegi tõstatada pole tihanud. Paneme rattad käima ja teeme selle maailma paremaks kohaks!

Huvi keskkonna toimimise ja loodushoiu vastu saab alguse rohujuuretasandil, kui me hakkame maailmas toimuvat seostama enda igapäevategevusega. Ka pealtnäha pisikeses otsuses on peidus valik ning maailma muutvad lahendused just sellistest väikestest heategudest koosnevadki. Targad igapäevavalikud on need, mis päriselt loevad!


Kellele?  eelkool (väikesed loodusteadlased), 1.-3 klassi, 4.-6.klassi, 7.-9.klassi ja 10.-12.klassi õpilastele

Kus? Tartu Loodusmajas, Lille 10

Millal? Vaata täpsemalt tunniplaanist

Mida teeme?

 • Julgustame lapsi ehitama fantaasiarikkaid leiutisi loodussõbralikest materjalidest
 • Arendame käelist tegevust, analüüsivõimet ja loovust,et saada jälile looduse saladustele.
 • Kasvame üheskoos tegutsedes vilunuks, hea silma ja avara mõtlemisega loovisikuteks.
 • Tutvume looduse mitmekesisusega käed-külge/silmad-ette/nina-vastu/pista-suhu meetoditel.
 • Arendame keskkonnasäästlikku ja –sõbralikku eluhoiakut.
 • Õpime tundma keskkonna uurimise erinevaid meetodeid, vahendeid ja võimalusi.
 • Õpime planeerima ja läbi viima lihtsamaid loodusteaduslikke uurimusi, katseid ja praktilisi töid.
 • Kirjutame ise projekte nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil ja viime neid ellu! Ja leiame sõpru üle kogu maailma, et nendega koos keskkonnaprobleeme lahendada.
 • Osaleme näitustel, ekskursioonidel, laagrites, konverentsidel, teaduslahingutel ja – festivalidel.
 • Naerame koos, sööme koos, õpime koos ja korraldame ise ka üritusi ning võtame osa Tartu loodusmaja üritustest!

Suund: loodus- ja täpisteaduste suund

Maksumus: 26€ kuus

Linnalooduse ring on üks põnev võimalus teha loodusvaatlusi kõige ootamatumates kohtades. Oled oodatud koos teadlastega teadust tegema ja mööda linna rohe- ja
puhkealasid seiklema. Loodusring võimaldab piiluda nii linnade arenemise ajalukku kui ka inimeste suhetesse loodusega. Koos kaardistame Tartu linna elurikkust ja õpime tundma jõe kaldale ehitatud linna eripärasid. Linnalooduse ring on koht kus võid saada mudaseks, poriseks, päikesest pruuniks ja peast roheliseks.


Kellele?  4.-6. klassi õpilastele

Kus? Tartu Loodusmajas, Lille 10

Millal? Vaata täpsemalt tunniplaanist

Mida teeme?

 • Õppetöö käigus teeme tutvust erinevate eluslooduse esindajatega meie ümber ja tutvume nende tegevusjälgedega.
 • Saame ülevaate erinevate organismide omavahelistest seostest ökosüsteemis ja linnaökoloogiast.
 • Kasutame erialakirjandust, vaatame temaatilisi filme ja teeme vaatlusi erinevatel linna puhke- ja rohealadel.
 • Toetame elurikkust linnas.
 • Saame teada, mida teadlased selleks teevad ja kuidas linnaelanikuna loodushoidu panustada saame.

Suund: loodus- ja täpisteaduste suund

Maksumus: 26€ kuus

Side loodusega on inimesel alati olemas, kuid see võib linnakeskkonnas pahatihti hapraks jääda. Seepärast tasub juba varasest east alates loodust tundma ja hoidma õppida, et end selles maailmas koduselt tunda. Käed-külge-tegevused selgitavad mängulisel viisil, kuidas miski siin maailmas toimib, arendavad tähelepanelikkust ja keskendumisvõimet ning õpetavad grupis tegutsedes ka vajalikke oskusi koostööks.


Kellele? eelkool, 1.-3. klassi õpilastele

Kus?

Tartu loodusmajas, Lille 10

Tartu Aleksander Puškini koolis, Uus 54 (venekeelne ring)

NB! Vaata täpsemalt tunniplaanist

Millal? Vaata täpsemalt tunniplaanist

Mida teeme?

 • Õpime läbi harivate ja mänguliste tegevuste tundma taimi, loomi ja linde – meisterdame looduslikest materjalidest kaunistusi ja kingitusi, mängime loovaid mänge.
 • Mängime läbi uusi ja põnevaid keskkonnateemalisi lauamänge ja tutvume loodusega mitmekülgsete õppematerjalide ja praktiliste katsete vahendusel.
 • Hoolitseme looduse eest ka selle keskel viibides ja õpime olema keskkonnasõbralikud.
 • Vaatleme loodust aastaaegade lõikes: sügiseti tutvume seentega ja korraldame vahva seenenäituse; talvel vaatleme linde ja õpime nende toitmist; kevadel vaatleme puid ja põõsaid, teeme kevadlillede raamatu; suvel võtame osa loodusmaja õppelaagritest.
 • Võtame osa loodusmaja viktoriinidest, näitustest, ekskursioonidest, laagritest.

Suund: loodus- ja täpisteaduste suund

Maksumus: 26€ kuus/eelkool

eelkooli loodusesõprade huviringi viib läbi juhendaja Liisgren Pärnsalu

1.-4.klaasi loodusesõprade huviringi viib läbi juhendaja Aili Elts.

4.klassi venekeelset loodusesõprade huviringi Tartu Aleksander Puškini koolis viib läbi õpetaja Galina Morjakova.

 

Tartu loodusmaja Loodusesõprade ring

Tartu loodusmaja Loodusesõprade ring

Tartu loodusmaja Loodusesõprade ring

 

Mis asi on meie Maa? On ta ümmargune või lapergune? Kuidas need kivid siia tulid? Kes olid siin enne meid? Kuidas ja millal meie siia saime? Mis on kosmos ja kosmosekivi? Kas Kuu on Päike või hoopis Täht? Kas Eestis on vulkaane pursanud? Kuhu kadusid mammutid? Kui maa vahepeal väriseb, kas tal on siis külm või kardab ta hoopis midagi? NB! Garanteerime, et iga küsimuse vastus võib tõstatada mitu uut küsimust, kuid uued teadmised on ju maruvahvad!


Kellele? 1.-9.klassi õpilastele

Kus? Tartu Loodusmajas, Lille 10

Millal? Vaata täpsemalt tunniplaanist

Mida teeme?

 • Tutvume maailmaga, mis avaneb geoloogia mõiste taga ning uurime, kuidas geoloogia on seotud erinevate teadus- ja majandusharudega.
 • Leiame geoloogia seoseid igapäevaeluga ja julgustame lapsi avarama pilguga kodukoha ümbruses ringi vaatama.
 • Vaatleme, võrdleme, rühmitame, mõõdame loodusobjekte. Koostame isikliku vahva kivikollektsiooni.
 • Teeme põnevaid ja praktilisi uurimuslikke töid ja harivaid laborikatseid.

Suund: loodus- ja täpisteaduste suund

Maksumus: 26€ kuus

kivimite huviring geoloogia huviring

Tartu loodusmaja huviring "Geoloogia"

Mõte lemmikloomast ei pea jääma vaid mõtteks, isegi kui kodus on parasjagu remont või emale ei meeldi närilised. Tule meie loomasõprade ringi ja saa lähemalt tuttavaks meie majas pesitsevate sõbralike tegelastega: hamstrite, merisigade, hiirte-rottide, kalade, papagoide, tšintsiljade, madagaskari tarakanide, küülikute ja kilpkonnadega. Meie kamp on päris kirju! Üheskoos saame ka aimu, milliseid teisi erilisi olendeid meie maal elab ning loomaparkide vahendusel kohtume mõnega neist ka päriselt. Õpime ka märkama märke loomade tegevusest – jälgi lumel, pilpaks näritud käbisid ning piilume eemalt põnevatesse puuõõnsustesse.


Kellele? 1.-6.klassi õpilastele

Kus? Tartu Loodusmajas, Lille 10

Millal? Vaata täpsemalt tunniplaanist

Mida teeme?

 • Õpime tundma ja hoolt kandma erinevate lemmikloomade eest.
 • Käime õues Eesti loodust tundma õppimas ning tutvume aastaaegade mõjudega loomade elus.
 • Läheme külla zooloogiamuuseumisse, Tallinna loomaaeda, Elistvere loomaparki ja teistesse loomade tegevust tutvustavatesse paikadesse.
 • Osaleme loodusmaja konkurssidel, näitustel, ekskursioonidel, laagrites.
 • Läbi mängude, joonistamise ja meisterdamise saame loomade elust rohkem aimu.

Suund: loodus- ja täpisteaduste suund

Maksumus: 26€ kuus

 

Tartu loodusmaja Loomasõprade ring

Tartu loodusmaja Loomasõprade ring

Tartu loodusmaja Loomasõprade ring