Tartu loodusmaja huviringid kolivad internetti

Lugupeetud lapsevanemad ja loodusmaja õpilased

Tartu loodusmaja on küll ajutiselt suletud, kuid huviringide juhendajad jätkavad ringide tegevusega kaugõppevormis. Koduõppe ülesannete eesmärgiks on suunata õpilasi märkama ja  kaardistama oma koduümbruse loodusobjekte ja -nähtusi. Lisaks leida õppetegevuse kõrvalt ka aega värskes õhus viibimiseks ning kevade märkide otsimiseks. 17. märtsist on erinevad tegevusjuhendid ja materjalid kättesaadavad loodusmaja kodulehe kaudu. 

Link huvikooli kaugõppe materjalidele: www.tartuloodusmaja.ee/huvikooli-kaugope

Tartu loodusmaja ringid kaugõpe


Alates laupäevast, 14.03 on loodusmaja huvikooli väljasõidud, erinevad sündmused ja muud tegevused peatatud 01.05.2020 vastavalt Tartu linna ja vabariigi valitsuse kriisikomisjonide otsustele. Ettevaatusabinõude rakendamise vajalikkus vaadatakse üle iga kahe nädala järel. Lisainfo täieneb jooksvalt kodulehel ning sotsiaalmeediakanalite kaudu. Püsige terved!


Lisainfo huvikooli ringitundide osas:
Pille-Riin Pärnsalu
Õpetaja, huvikooli õppe- ja infojuht
pilleriin.parnsalu@tartuloodusmaja.ee
53442512