Rohelise kooli praktikumid

2019/2020 õppeaastal on nii Tartu loodusmaja huvikooli õpilastel kui ka lastevanematel võimalus osaleda 12 erineval Rohelise kooli praktikumil, mis toimuvad SA Keskonnainvesteeringute Keskuse rahastatava projekti “Rohelise kooli programmi rakendamine ja arendamine Tartu loodusmaja huvikoolis” raames.

Projekti eesmärgiks on laiendada Tartu loodusmaja huvikooli õpilaste ja lastevanemate teadmisi meid ümbritsevast keskkonnast ning luua seoseid erinevate organismigruppide ja igapäevaelu vahel. Seda lähtudes antud õppeaastaks planeeritud Rohelise kooli programmi teemadele, milleks sellel korral on õueala, elurikkus ja energia.

  • Praktikumidesse on kaasatud oma ala spetsialiste, kes igapäevaselt antud teemadega tegelevad
  • kombineeritud käeline tegevus
  • loodusmaja pargialal erinevate organismigruppidega tutvumine.

Kuna praktikumid on suunatud nii huvikooli õpilastele kui ka lastevanematele, siis toimuvad praktikumid peale traditsioonilist tööpäeva lõppu (18:00-20:00), et ka vanematel oleks võimalik neist osa võtta ja veeta oma lapsega huvitav ja õpetlik õhtupoolik.

Praktikumide kohtade arv on piiratud ning osalemiseks tuleb ennast eelnevalt registreerida. Registreerimise info on iga praktikumi juures eraldi kirjas ning korraga kõikidele praktikumidele registreerida võimalik ei ole.

Esimene praktikum toimub juba 26.augustil kell 18-20 Tartu loodusmajas, Lille 10. Registreerimine ja täpsem info: https://www.tartuloodusmaja.ee/huvikool/rohelise-kooli-praktikum-taimed-tartu-loodusmajas/

 

Praktikumide kohta leiab rohkem infot:

Tartu loodusmaja Rohelise kooli blogi: https://loodusmaja.wixsite.com/rohelinekool

Koduleht: https://www.tartuloodusmaja.ee/

Projektijuht: Pille-Riin Pärnsalu pilleriin.parnsalu@tartuloodusmaja.ee