Maa päeva kevadkonverents 18.04.2019

Kogu maailmas tähistatakse Maa päeva 22.aprillil. Sel aastal on fookuses liigikaitse. Maa päevast ja selle tähistamisest maailmas saab täpsema ülevaate veebilehelt: http://www.earthday.org

18.aprillil kell 16:00 algavale loodusmaja kevadkonverentsile oodatakse esinema igas vanuses loodusmaja õpilasi ettekannetega loodusvaatlustest, loodus- ja keskkonnaalastest uurimustest, huvitavatest õppekäikudest jms.

Ettekande juhendajaks võib olla loodusmaja õpetaja, lapsevanem, kooliõpetaja. Ettekande pikkuseks võiks olla ligikaudu 5 minutit. Loodusmaja konverentsil saavad õpilased lihvida oma esinemisoskusi ja ettekande tegemise kogemusi.

Õpilaste ettekanded avaldatakse Tartu loodusmaja õpilaskonverentside 2019. a kogumikus.

Ettekannete registreerimise tähtaeg on 15.aprill!!!

Palume kevadkonverentsiks registreeruda ja saata oma ettekande lühikokkuvõte: sirje.janikson@tartuloodusmaja.ee

Kevadkonverentsil autasustatakse loomaviktoriini võitjaid ja loomingukonkursil vaatajate lemmikuks osutunud tööde autoreid.

Kõik huvilised on konverentsile teretulnud!

Sirje Janikson

Huvikooli koordinaator

sirje.janikson@tartuloodusmaja.ee