Keskkonnahariduslike õppematerjalide tutvustamise seminar 29.10.2021

29. oktoobril kell 10.00 – 16.30 toimub Tartu loodusmaja saalis infoseminar, kus tutvustatakse värskelt valminud Peipsi õpimappi ja metoodikavihikut. 

Keskkonnahariduslike õppematerjalide abil saab õpetada Peipsi piirkonna jaoks olulisi keskkonna ja säästva arengu teemasid. Infoseminarile on eelkõige kutsutud osalema loodusainetundide õpetajad. Osalejad saavad endale kingituseks Peipsi õpimapi ning metoodikavihiku, millega edaspidi oma ainetundi rikastada.

Registreerimislink:  https://forms.gle/W1Z231h8KX497TxE9
Registreerimistähtaeg 22.10 

*********
Seminari päevakava
(korraldajad võivad teha kavas veel täpsustusi):

10:00 – Registreerimine, tervituskohv
10:30 – Sissejuhatus, projekti tutvustus – Eelika Laane-Hannus
11.00 –  “Peipsi järve õpimapi” tutvustus – Pille-Riin Pärnsalu
11:45 – Sirutuspaus
12.00 – “Metoodikavihik õpetajatele, Keskkonnahariduslikud projektid õpilastele” – metoodikavihiku tutvustus – Helle Kont
13:00 – 14:00 Lõuna
14:05  – “Noorte algatused” – Getrin  Laanesoo
14.30 – Keskkonnasõbralikkus ja rohepesu – Eelika Laane-Hannus
15.00 – Materjalide jaotamine, rühmatöö, arutelud, tagasiside
16.00 – Seminari lõpetamine
*********

Küsimused ja lisainfo projekti koordinaatorilt
Eelika Laane-Hannus
E-post: eelikalaane@gmail.com

covid tõend Infoseminarile tulles ole valmis esitama COVID tõendit. Alates 26.08 tuleb Tartu loodusmaja külastamisel arvestada järgmiste COVID piirangutega. Kõikidel 18-aastastel ja vanematel maja külastajatel tuleb tõendada infolauas enda nakkusohutust (nakkusohutust saab tõendada, kas vaktsineerimispassi, negatiivse testi tulemuste või COVIDi läbipõdemise tõendi ettenäitamisel). Lisainfo: https://www.tartuloodusmaja.ee/kaitumisreeglid-viiruseohu-ajal/.

Kohapeal testi tegemise võimalust ei pakuta.


Infoseminar toimub “GreenMind” projekti tegevuste raames, mida rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 ning kaasrahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.  Seminari sisu eest vastutab Tartu loodusmaja ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsioonivahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.

Programmi koduleht: www.estoniarussia.eu.
Lisainformatsioon GreenMind projekti tegevuste kohta: https://www.tartuloodusmaja.ee/koostooprojektid/greenmind/