Käitumisreeglid viiruseohu ajal

Tartu loodusmaja siseruumides kehtivad COVID piirangud

Alates 1.11 tuleb Tartu loodusmaja külastamisel arvestada järgmiste piirangutega: 

  • Külastajad / Lapsevanemad saavad alates 18. eluaastast Loodusmajas viibida ainult COVID tõendi (vaktsineerimis- või läbipõdemistõend koos isikut tõendava dokumendiga) esitamisel valvelauda.
  • Kõigil alates 12. eluaastat, on loodusmaja avalikel aladel maski kandmine kohustuslik. Maski ei nõuta alla 12-aastastelt, kuid see on rangelt soovituslik.
  • Avalikel sündmustel (seminar, loeng, filmiõhtu, jms) osalejad alates 18. eluaastast, saavad loodusmajas viibida ainult COVID tõendi (vaktsineerimis- või läbipõdemistõend koos isikut tõendava dokumendiga) esitamisel valvelauda.
  • Avalikele sündmustele pääsemiseks peavad COVID tõendi esitama ka 12–17-aastased (kaasa arvatud). Vaktsineerimiskuuri läbimise või haiguse läbipõdemise tõendi kõrval kehtib alaealistele üritustele ja tegevustele pääsemiseks ka koroonaviiruse PCR või antigeen-RT testi negatiivse tulemuse tõend. PCR test peab olema tehtud mitte rohkem kui 72 tundi ning antigeen-RT test mitte rohkem kui 48 enne üritust ning test peab olema tehtud tervishoiuteenuse osutaja poolt.
  • Huvikooli õpilastel on alates 12.eluaastast huviringi tunnis maskikandmise kohustus. Alates 2. kooliastmest ringides, kus on erineva vanusega lapsi, peavad samuti kõik maske kandma. See tähendab, et kui näiteks ühes rühmas 11- ja 12-aastased on õpilased, palub õpetaja kõigil maskid ette panna.Kui keegi ei saa maski kanda tervislikel põhjustel, peab ta seda arsti vastava kirjaliku otsusega tõendama.

 

Lisainfot ja täpsustusi saad küsida alati infolaua administraatorilt – info@tartuloodusmaja.ee, tel. 736 6120


 Jätkuvalt kehtivad kokkulepped, et: 

  • Tulen loodusmajja tervena ja ilma haigustunnusteta. Loodusmaja töötajatel on õigus haigustunnustega inimesed majast välja saata.
  • Majja sisenemisel palume puhastada käed desoainega, hoida distantsi teiste majas viibivate isikutega.
  • Täpsemat infot viirusohu vähendamise kohta saab lugeda veebilehelt kriis.ee.
  • Soovi korral on infolauast võimalik osta kaitsemaske hinnaga 0,70 senti/tk.
  • Kasutatud maskid saab visata spetsiaalselt selleks ettenähtud prügikastidesse, mis asuvad saalis, koolitustoas ja välisukse juures.