Mageveeökosüsteem ja veekogu seisundi hindamine elustiku alusel

läbimõeldud programm
Märgis nr 425

Sihtrühm: 8.-9.klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Aeg ja kestus: 3 akadeemilist tundi, aprillist oktoobrini

Toimumiskoht: Veekogu ääres (Emajõe kallas, tiik kooli lähistel, vm)

Lühitutvustus:

Uurimuslikul õppel põhinev programm kus tutvutakse tiigi, jõe või järve elustikuga (sh plankton), veeselgrootute mitmekesisuse, eluviisi ja kohastumustega vee keskkonnas elamiseks ning erinevate veeorganismide esinemise ja arvukuse seostega veekogu iseloomu ja keskkonnanäitajatega.

Tutvutakse suurselgrootute ja taimestiku ohtruse alusel veekogu seisundi hindamise põhimõtetega. Kasutatakse erinevaid vahendeid veeselgrootute püüdmiseks, määratakse leitud taimi ja hinnatakse võimalusel leidude alusel uuritud veekogu seisundit.