Hobby School – story and structure

HUVIKOOLI LUGU

Tartu Loodusmaja huvikool on välja kasvanud kunagisest Tartu linna Noorte Naturalistide Jaamast, mis loodi 23. juunil 1953. aastal. 2002. aastal toimus omandivormi muutus linnavalitsuse huvikoolist erahuvikooliks. Huvikooli ajaloost saab rohkem lugeda siit.

Soovime, et Eestis valitseks põlvest põlve kestev loodusest hooliv ja keskkonnasäästlik eluviis, inimesed märkaksid ja tunneksid loodust enda ümber ning hooliksid kõikidest elusolenditest ja nende elukeskkonnast.

Meie põhiväärtused:

  • Keskkonnasõbralikkus. Väärtustame looduse mitmekesisust ja puhast elukeskkonda, tegutseme keskkonnateadlikult ja vastutustundlikult.
  • Hoolivus. Hoolime loodusest ja inimesest selle osana. Oleme sõbralikud, märkame üksteist ja hoolime ka iseendast.
  • Avatus. Oleme paindlikud ja avatud uutele ideedele ja koostööle. Usume, et suudame maailma paremaks muuta.

Oleme rahvusvahelise programmi “Roheline kool” (Eco-Schools Global) liige, UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekti (BSP) võrgustiku liige, Eesti Huvikoolide Liidu liige ja Eesti Teadushuvihariduse Liidu asutajaliige.

tartu loodusmaja huvikool

HUVIKOOLI STRUKTUUR

Direktor

Signe Söömer

Huvijuht

Tiina Lilleleht

Beebiring
Loomering Seikluslik matkaring
Loodusesõbrad Zooloogia
Õppe- ja infojuht

Pille-Riin Pärnsalu

LOODUSSUUND

Aire Orula

Loomasõbrad Kivimid, fossiilid ja kristallid
 Veemaailm Ornitoloogia
Loodusfotograafia Väikesed loodusteadlased
Loodus kunstis Väikesed looduseuurijad
Meisterdajad Keskkonnasõbralik disain
TEHNOLOOGIASUUND

Mai-Liis Vähi

Tehnika ja taaskasutus Keskkonnaseire ja digilahendused
Puutöö Loodus- ja keskkonnauuringud