Welcome!

Tartu Environmental Education Centre is a small green oasis in the middle of the city. The innovative and sustainably built house offers environmental education and activities for the whole family.
Currently important

Tartu Nature House Hobby-School

Looduse märkamine, vaatlemine, looduses säästvalt tegutsemine ja hoolimine on väärtused, millele toetume. Ühelt poolt traditsioonid ja teisalt pidevalt uuenevad võimalused pakuvad igal aastal avastamisrõõmu ja uusi teadmisi rohkem kui 600 õpilasele. Oleme ka ülemaailmse keskkonnaharidusliku programmi "Roheline kool" (Eco-schools) liige.

Tartu Nature House Training Centre

Tartu loodusmaja koolituskeskuse eesmärgiks on pakkuda kvaliteetseid keskkonnaalaseid koolitusi, mis pakuvad uusi lähenemisvõimalusi ja teadmisi keskkonnast, loodusest ja säästlikust mõtteviisist.

Trainings and workshops

Cooperation projects

Teostame erinevaid siseriiklikke ja rahvusvahelisi projekte,  et ellu viia oma traditsioonilisi üritusi ning alustada uusi teemasid ja ettevõtmisi, mis rõõmustaksid meie külastajaid, loodushuvilisi.

Currently important
News
Hobby-School
Trainings
Projects
We are open