Koolitustesari “Loodus, teadus ja tehnoloogia huviringis”

Tartu loodusmaja viib Eesti Teadushuvihariduse Liidu tellimusel läbi koolitustesarja, mille eesmärk on anda edasi LTT-huviringi läbiviimise parimaid praktikaid ja metoodikaid. Osalema on oodatud huvikoolide ja koolide ringijuhid ja õpetajad, avatud noorsootöö ringijuhid ja kõik, kes tahavad LTT huviringe juhendama hakata.  Koolitused toimuvad üle Eesti septembri keskpaigast kuni detsembri keskpaigani.

Iga koolitus käsitleb nii huviringis noortega töötamise põhimõtteid kui praktilisi LTT valdkonnaga seotud teemasid. Vaatluse all on: vesi, elu Maal, igapäevateadus ja katsed, mina ise – inimene, globaalsed probleemid, muuseumitunnid, matkamine ja kosmose uurimine. Koolitused toimuvad üle Eesti. Osaleda on võimalik nii ühel kui mitmel koolitusel.

Koolitusi toetatakse riiklikest vahenditest huviala valdkondade kvaliteedi arendamiseks ning viiakse ellu koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskusega. Koolitustega aitame kaasa noorsootöö ja huvitegevuse kvaliteedi tõstmisele LTT valdkonnas.

Koolituste teemad:
– Kitsa spetsiifikaga huviringi juhendamine veemaailma näitel – toimub juba 14.09 – veel mõned vabad kohad, loe altpoolt lähemalt!
– Milliseid inimkatseid (tohib) teha?
– Muuseumide võimalusi kohalike ja globaalsete keskkonnaväärtuste avastamiseks huvitegevuses I
– Lihtsad köögikatsed keemiast ja füüsikast
– Kosmoseprogramm ja atmosfääriuuringud. Looduse uurimine stratosfääri lendude kaudu
– Matkata on mõnus: matkaringi alustõed praktiliselt rabas matkates
– Muuseumide võimalusi kohalike ja globaalsete keskkonnaväärtuste avastamiseks huvitegevuses II
– Flora. Fauna. Fungi – Taimed. Loomad. Seened.

Registreeri SIIN (avaneb registreerimisleht)

 

Koolitused:
Koolitus: “Kitsa spetsiifikaga huviringi juhendamine veemaailma näitel” 
Toimumisaeg: 14.09.2018 kell 10.00-17.30
Toimumiskoht: Tartu loodusmaja, Tartu
Läbiviijad: Pille-Riin Pärnsalu, Gedy Siimenson, Ahhaa-keskuse esindaja.
Registreerumise tähtaeg: 12.09.2018

Päevakava:

9:45-10:00 Tervituskohv
10:00-10:20 Tutvumine, päevatutvustus
10:20-11:00 Sõit Emajõe äärde, gruppidesse jagunemine, varustusega tutvumine
11:00- 13:00 Jõevaatlus (kahes osas: keemia ja elustik, kohvipaus)
13:00-13:30 Varustuse kokkupanek, tagasi sõit loodusmajja
13:30-14:30 Lõuna
14:30-15:30 AHHAA veepuhastamise töötuba
15:30-15:45 Kohvipaus
15:45-16:30 Kodutöö tutvustus, esmane ajurünnak ja ideede jagamine
16:30-17:00 Plastik vees (digiluubiga kunsti tegemine)
17:00-17:30 Tagasiside ja eneserefletsioon

Koolituspäeval “Kitsa spetsiifikaga huviringi juhendamine veemaailma näitel” saavad osalejad panna käed külge mitmete vett puudutavate teemade juures. Uuritakse, milline on Emajõe keemiline koostis, kes seal elab ja millisel maastikul jõgi paikneb, puhastatakse erinevatel viisidel vett (AHHAA) ja luuakse vees olevast plastist kunstiteoseid. Koolituspäeva lõpuks saab iga osaleja koduse ülesande, mille esitamine tagab koolituspäeva eduka läbimise. Kõikide nende teemade käsitlemise juures on läbivaks osaks noorsöötöö printsiipide ja erinevate pedagoogiliste meetodide kasutamine, et muuta õpilastele muidu igavana tunduvad teemad huvitavaks ja paeluvaks.

Koolitus: “Milliseid inimkatseid (tohib) teha?” 
Toimumisaeg: 30.09.2018 kell 11.00-18.00
Toimumiskoht: Pernova loodusmaja, Pärnu
Läbiviijad: Kadri Pulk, Anne Laius.
Registreerumise tähtaeg: 20.09.2018

Koolitus: “Muuseumide võimalusi kohalike ja globaalsete keskkonnaväärtuste avastamiseks huvitegevuses I” 
Toimumisaeg: 11.10.2018 kell 10.30-17.30
Toimumiskoht: Eesti Rahva Muuseumis Tartus ja Läbiviijad: Kaari Siemer, Hanna-Liis Kont, Mihkel Kangur.
Registreerumise tähtaeg: 01.10.2018
NB! Koolitus koosneb kahest osast. Teine osa toimub 06.12 Valga Muuseumis (registreerimine avaneb hiljem)

Koolitus: “Lihtsad köögikatsed keemiast ja füüsikast”
Toimumisaeg: 28.10.2018 kell 10.00-17.00
Toimumiskoht: Füüsika instituut, Tartu
Läbiviijad: Friedrich Kaasik, Joana Jõgela.
Registreerumise tähtaeg: 08.10.2018

Koolitus: “Kosmoseprogramm ja atmosfääriuuringud. Looduse uurimine stratosfääri lendude kaudu” 
Toimumisaeg: 06.11.2018 kell 10.00-17.00
Toimumiskoht: Väätsa põhikool, Järvamaa.
Läbiviijad: Jonas Nahkor, Kristel Uiboupin.
Registreerumise tähtaeg: 26.10.2018

Koolitus: “Muuseumide võimalusi kohalike ja globaalsete väärtuste avastamiseks huvitegevuses” 2.osa paarismoodulist
Toimumisaeg: 06.12.2018 kell 10.30-17.30
Toimumiskoht: Valga muuseumis. Selle mooduli 1.osa toimub 11.10 Tartus ja on eelduseks teisel osal osalemiseks.
Läbiviijad: Mihkel Kangur, Liisa Puusepp, Terje Tamm, Marju Rebane, Helle Kont.
Registreerumise tähtaeg: 26.11.2018

Koolitus: “Flora. Fauna. Fungi – Taimed. Loomad. Seened.”
Toimumisaeg: 16.12.2018 kell 10.00-17.00
Toimumiskoht: Pernova loodusmaja, Pärnu.
Läbiviijad: Kadri Pulk, Anne Laius.
Registreerumise tähtaeg: 06.12.2018