Metsa majandamine ja mõõdistamine

läbimõeldud programm
Märgis nr 134

Sihtrühm: 9.-12.klass

Rühma suurus: optimaalne kuni 15 õpilast, maksimaalne kuni 20 õpilast

Kestus: 3 akadeemilist tund

Koht: Saarjärve õpperada Jõgevamaal, Selli-Sillaotsa õpperada Alam-Pedja looduskaitsealal, võimalik kohandada paikadesse, kus on vähemalt kolm erinevat metsa kasvukoha tüüpi

Lühitutvustus:

Praktiliste harjutustega programm toimub erinevate metsaeraldistega loodusrajal või õppetööks sobivas metsas. Õpilastel on vajalik riietuda ilmastikule vastavalt, vajalikud on veekindlad jalatsid. Teoreetiline lühitutvustus Eesti metsakorraldusest ja lähiajaloost. Kaardimaterjali põhjal metsaeraldiseni orienteerumine. Metsa mõõtmisel kasutatavate mõõtevahendite tööpõhimõtte ja kasutamise tutvustamine. Reaalne metsa mõõdistamine. Kogutud mõõtmisandmete analüüs.

Eesmärk: Õpitakse tundma peamisi metsa kasvukoha tüübirühmi ja nende tunnuseid. Omandatakse teadmisi metsaeraldiste leidmiseks kaardi abil looduses, osatakse teha lihtsamaid metsamõõdistamisi ja analüüsida mõõtmistulemusi. Väärtustatakse keskkonnahoidlikku metsa majandamist.