Linnuprogramm “Meie sulelised sõbrad”

Sihtrühm: 5-7 aastased lapsed

Kestus: 1 või 2 akadeemilist tundi

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja park, lasteaia lähedal asuv roheala, väljasõit kaugemale (matkarada, mets, luht, jne)

 

Lühitutvustus:

Programmi käigus saavad lapsed selgeks Eestimaa tavalisemad linnuliigid. Lapsed õpivad linde looduses märkama ning mõistavad lindude tähtsust meie looduses. Läbi aktiivsete tegevuste ja mängude õpivad lapsed tundma lindude omapärasid ja erisusi võrreldes teiste loomadega, omandavad teadmisi lindude toitumisest, elupaikadest ning suhetest teiste liikidega. Õpitu kinnistatakse keskkonnamängudega.  Programmi viiakse läbi aastaringselt ning seda kohandatakse vastavalt aastaajale.