Linnuprogramm “Meie sulelised sõbrad”

Sihtrühm: 5-7 aastased lapsed
Õppeprogrammi kestus: 60 või 90 minutit
Koht: Tartu loodusmaja park, lasteaia lähedal asuv roheala, väljasõit kaugemale (matkarada, mets, luht, jne)

Programmi käigus saavad lapsed selgeks Eestimaa tavalisemad linnuliigid. Lapsed õpivad linde looduses märkama ning mõistavad lindude tähtsust meie looduses. Läbi aktiivsete tegevuste ja mängude õpivad lapsed tundma lindude omapärasid ja erisusi võrreldes teiste loomadega, omandavad teadmisi lindude toitumisest, elupaikadest ning suhetest teiste liikidega. Õpitu kinnistatakse keskkonnamängudega.  Programmi viiakse läbi aastaringselt ning seda kohandatakse vastavalt aastaajale.