Metsapäev

Metsapäev toimub looduse õpperajal, näiteks Elva lähedal Vapramäel või Vitipalus. Metsa tundmaõppimise kaudu süvenevad laste loodusalased teadmised, väheneb loodusest võõrandumine ja kujunevad õiged käitumisharjumused looduskeskkonnas. Õppepäeva kava on võimalik koostada erinevatel teemadel, vastavalt huvile ja laste vanusele.

Sihtrühm: põhiprogramm 4.-6. klassi õpilastele; eriprogramm koos loodusnäidendiga lasteaia vanemale astmele ja 1.-3. klassi õpilastele.

Rühma suurus: kuni 30 õpilast.

Õppekeeled: eesti ja vene (tööjuhendid ja juhendamine).

Õppepäeva kestus: 3-5 tundi.

Programmi läbiviimise koht: erinevad loodusrajad.

Vahendid ja materjalid: õpilastel on kasutada tööjuhendid ja lihtsad piltmäärajad. Iga rühm (5-6 õpilast) saab õppepäeva alguses koti töövahenditega, mida on vaja praktiliseks tööks. Looduse õppepäeva lõpetuseks saavad kõik tunnistuse.

 

Käsitletakse järgmisi teemasid:

  • metsa rinded,
  • puud, põõsad ja rohttaimed,
  • mullaelustik,
  • loomade tegevusjäljed,
  • liikidevahelised suhted metsas,
  • toitumisvõrgustik.