Loomade tegevusjäljed

Sihtrühm: 1.-3. klassi õpilase

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Õppekeel: eesti ja vene

Õppepäeva kestus: 3-5 tundi.

Programmi läbiviimise koht: loodusmaja, kool, mets

Vahendid ja materjalid: slaidi esitlus, loomanahad, koljud, tegevusjälgedega objektid (oksad, käbid jm.), jäljeraamat.

Mida tehakse:

Programmi käigus tutvuvad õpilased Eesti metsades kohatavate loomadega, saavad ülevaate nende eluviisist ja toitumisharjumustest. Õpitakse tundma ja eristama metsloomi nende jala- ja toitumisjälgede järgi. Tutvutakse metsloomade nahkade, koljude, sarvede, väljaheidete ja toitumisjälgedega. Õpitakse tundma metsloomade omavahelisi suhteid. Tutvutakse Eesti tähtsamate kaitsealuste loomaliikidega ja ohtlike võõrliikidega.

 

Hind:

3-5 tunnise* õppeprogrammi hind on 135 – 150 € (kuni 24 last)

*õppeprogrammide hind on akadeemilistes tundides