Jäätmete vähendamine ja sorteerimine

Sihtrühm: 1.-4. klassi õpilased

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Õppekeel: eesti keel

Õppepäeva kestus: 2 koolitundi.

Programmi läbiviimise koht: Tartu loodusmaja

Vahendid ja materjalid: arvuti, kõlarid, ekraan ja projektor, erinevat liiki jäätmed, 5 sorteerimiskasti, paberid rühmatööde jaoks, rühmatööde ülesanded ning markerid.

Läbitavad teemad:

  • jäätmete tekkimine, probleemid jäätmetega, jäätmeliigid, jäätmetekke vähendamine
  • jäätmete sorteerimine – kuidas ja milleks sorteerida jäätmeid?
  • mis saab meie jäätmetest edasi – jäätmete ümbertöötlemine, materjalide eluring

Hind:

3-5 tunnise* õppeprogrammi maksumus on 135 – 150 € (kuni 24 last)

*õppeprogrammide kestus akadeemilistes tundides