Avastusretk “Loodusega Sinasõbraks” (UUS!)

Sihtrühm: eelkool, 1.-3. kl

Rühma suurus: 24 õpilast

Kestus: 2 akadeemilist tundi (eelkoolil 60 min)

Õppekeel: Eesti keel

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja hoov, haridusasutuse hoov, õpperada, pargid (aastaringselt – õppeprogramm kohandatud vastavalt aastaajale)

Lühitutvustus:

Programmi aktiivtegevused võimaldavad lastel märgata, uurida, avastada erinevate meelde abil nende ümber olevat loodust, selle mitmekesisust ja inimmõju. Öeldakse, et saab hoida seda, mida armastad – programm loob silla (piltlikult öeldes?) inimese ja looduse vahel ning aitab väärtustada meid ümbritsevat. Avastusretke käigus saavad õpilased läbida ühe looga seotud erinevaid punkte, milles on otsimist, looduse uurimist, nuputamist, mõõtmist, loomist, liikumist, koostööd kui ka käelist tegevust (loodusõpetus, eesti keel, matemaatika, joonistamine, muusika ja kehaline kasvatus). Õppeprogrammi lõpus otsitakse üles ärapeidetud üllatuskarp, milles on keskkonnateemaline sõnum ja midagi maitsmismeelele.

Programmid alustavad 2023.a sügisel!

Detailsem kirjeldus peagi!