Mets ja kestliku arengu haridus

6.-7.08 toimus Tartumaal koolitus „Mets ja kestliku arengu haridus“. Koolitust on edaspidi võimalik läbi viia tellimisel.

Koolitusel keskendutakse Eesti metsadele ja inimtegevuse mõjule. Koolituse lõpuks on osalejad kogemuse võrra rikkamad ning nende metoodiline pagas on suurem, et õpilastele selgitada kestliku arengu vajadust läbi näidete ja praktiliste tööde Eesti metsade teemadel. Iga osaleja saab panustada töölehtede koostamisse ja koolituse lõpuks valmib õppematerjal. Koolitajate poolt läbi viidavad tegevused pakuvad osalejatele rohkelt kogemusi liigiõppest kuni õpilaste väärtushinnangute kujundamiseni. Peamine rõhk on praktiliste teadmiste ja erinevate õpetamismeetodite (vaatlused, katsed, kirjeldused) omandamisel.

Koolituse eesmärk
Koolituse läbinu

 • õpib tundma metsa elurikkust ja selle muutumist seoses globaliseerumisega ja kliima muutumisega;
 • on omandanud erinevaid meetodeid, mida kasutada metsaökosüsteemi uurimiseks, kirjeldamiseks ja õpetamiseks;
 • mõistab väärtustada metsa ökoloogiliste väärtuste kaitse vajalikkust.

Koolitusel käsitletakse kahe päeva jooksul põhjalikumalt järgmisi teemasid:
Mets kui ökosüsteem
Puistu areng ja häiringud
Loodusvarade kestlik kasutus
Säästev ja säästlik metsandus
Metsa looduse hüved ehk ökosüsteemiteenused
Metsa loodusväärtused- milliseid loodusväärtusi leiab metsast?

Mõlemal päeval toimuvad õppekäigud Tartu ümbruse metsadesse- Vitipallu ja Järvselga. Osalejatel varustada end kindlasti sobiva, ilmastikule vastavate metsariietega.

Koolituse läbinu: mõistab metsa kui ökosüsteemi elemente, oskab määrata väiksemaid ökosüsteeme suuremate sees. Eristab majandusmetsa ja looduslikule arengule jäetud loodusmetsa sisendeid ja väljundeid. Kirjeldab puistut metsatüübirühmani ja hindab metsa loodusväärtusi. Omab ülevaadet metsalooduse hüvedest ehk ökosüsteemiteenustest. Mõistab säästliku metsanduse põhimõtteid ja seostab neid kestliku arengu haridusega.

Juhendajad:

 • Vello Keppart, bioloog ja pikaaegne metsanduse õpetaja
 • Liis Kuresoo, ELFi metsaekspert

Koolitust koordineerib Erle Tüür.

Majutus

Väljaspool Tartut tulijatele on korraldatud majutus.

Osalustasu: küsi pakkumist

Täiendkoolituste sari koosneb neljast 2-päevasest praktilisest koolitusest (toimumisajad: august 2019, kevad-suvi 2020). Koolituste keskmes on põllumajandusmaastikud, märgalad, metsad ja meri ning seda just kestliku arengu vaatenurgast.

Osaleda on võimalik terves koolituste sarjas või üksikute 2-päevaste koolituse kaupa.

2020. a. suvel ja sügisel toimuvad ka teised sarja 2-päevased koolitused:

 

 

21.-22. augustil 2019 toimus esimene koolitus teemal „Põllumajandusmaastikud ja kestlik areng“


Koolitusel osalejad õppisid tundma:

 • traditsioonilisi ja uudseid Eestis kasvatavaid põllumajanduskultuure,
 • põllumajanduse mõju põllumuldadele, sh teoreetilise info toetamist eksperimentidega
 • jätkusuutlikkust põllumajanduses
 • mahepõllumajanduse eripärasid.

Juhendajad:

 • Peeter Lääniste, Eesti Maaülikool
 • PhD Anne Luik, Eesti Maaülikooli Mahekeskus
 • Elen Peetsmann, Eesti Maaülikooli Mahekeskus
 • PhD Merrit Shanskiy, Eesti Maaülikool

Koolitusmaterjalide kogumik:

Pollumajandusmaastikud_ja KAH_Tartu_loodusmaja

Koolituste toimumist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Maris Mägi
projektijuht
maris.magi@tartuloodusmaja.ee
+372 515 2884