Sood ja kestliku arengu haridus

Koolitus toimus 2.-3.10  Tudu õpperajal ja Sirtsi soos. Koolitust on soovi korral võimalik oma meeskonnale tellida.

*************

Kui inimene vahele ei sega, on soo arengu lõppjärguna kõrgsoo ehk raba väga kestlik kooslus. Paraku on rohkemal või vähemal määral jõudnud inimene kõikjale, paraku ka rappa. Koolituse käigus tutvumegi, milline on olnud inimese sekkumine soode toimimisse minevikust tänapäevani ning arutame läbi, miks on nii tehtud. Põhjalikumat käsitlust leiab soode taastamine, mille eesmärk on juhtida nt kõdusoo(metsale) toimetus uuesti siirdesoo või raba radadele.

Koolituse käigus tutvume, kuidas soo taastamine ikkagi käib ja arutame, miks see on vajalik. Proovime erinevaid mõõte- ja õppevahendeid, kuidas saab sood uurida (nt puurime turvast ja tõlgendame nähtu sisu, mõõdame laugaste sügavust, uurime, kuidas võiks teha samblaruutu jms.). Kuna inimese jäetud jälgi on soos mitmesuguseid, käsitleme ka soodega seotud pärandit – kuidas neid jälgi erinevatest andmebaasidest „taga ajada“ ning mida põnevat võib siit-sealt leida.

Koolituse käigus saab iga osaleja panustada olemasolevate õppematerjalidega tutvumise kõrval ka soode taastamist tutvustava ppt-i koostamisse. Toetudes ettepanekutele, kombineerime sobiva esitluse, mida saavad kõik soovijad kasutada.

Koolituse väljundid
Koolituse läbinu:
· teab soode tähtsust globaalsel, regionaalsel ja kohalikul tasandil
· õpib tundma (või tuletab meelde või kordab üle), kuidas soo erinevaid arenguastmeid looduses ära tunda; ühtlasi meenutame tuntumaid rabas kasvavaid taimi
· teab olulisemaid fakte soode (aja)loost
· teab ja oskab selgitada soode taastamise vajalikkust ning tunneb maastikul ära (soode) taastamistegevuse
· on teadlik soodes liikumise eripäradest
· tunneb pärimuslooga seotud andmebaase ja on saanud ülevaate soid käsitlevast eesti kirjandusest
· on läbi proovinud mõõtevahendeid soode uurimisel (nt turbapuur, nn mini-sonar jms)
· on teadlik praegusel ajal olulisematest soodega seotud probleemidest

Koolitusel käsitletakse kahe päeva jooksul põhjalikumalt järgmisi teemasid:
Soo kui ökosüsteem ja tema eripärad
Soo areng ja inimese poolt tekitatud häiringud
Soode pakutavad hüved ehk ökosüsteemiteenused

Juhendajad:
· Marko Kohv, geoloog, ELFi soode taastamise ekspert, TÜ teadur
· Piret Pungas-Kohv, ELFi keskkonnateadlikkuse ekspert soode taastamise teemal

Koolitust koordineerib Piret Pungas-Kohv

Majutus: Matsu talus

Asukoht kaardil

 

Foto: Riin Riiberg

 

***

Koolituse materjalid: 

Koolitusmaterjalide_kogumik_Sood_ja_KAH

Tööleht “Tudu õppeprogramm”, lihtne

Tööleht “Tudu õppeprogramm”, keskmine

Praktiline töö “Soode uurimine kaardirakendust kasutades”