Praktiline seminar noorsootöötajatele “Enesejõustamine”

Kutsume huvikoolide õpetajaid-juhendajaid jt noorsootöötajaid praktilisele seminarile!

Seminar toimub 31.03 kell 10:00-12:30 Tartu loodusmaja saalis

Inimesed, kes on toetamast teisi inimesi, vajavad ise teadlikkust, kuidas hoida oma jõuvarusid nii, et säiliks töörahulolu ja töörõõm. Praktilisel ja jõustaval koolitusel saad kogeda superviseerival moel, kuidas enda eest hoolitseda regulaarselt ja kuidas toetada neid, kes ise abi vajavad.

Koolitaja ja superviisor Maili Liinev on eripedagoog-nõustaja omaloodud koolitus-ja nõustamiskeskuses MTÜ Hooling ja omab kahekümne aastast töökogemust haridusmaastikul nõustaja, koolitaja ja eripedagoogina. www.hooling.ee

Seminar on osalejatele tasuta. Seminar on osa koolitus- ja mentorlusprogrammist “Erivajadustega noorte noorsootöösse kaasamine”, mida toetab Tartu linnavalitsus