Meri ja kestliku arengu haridus

13.-14.08 toimus Saaremaal TÜ Eesti Mereinstituudi Kõiguste välibaasis koolitus “Meri ja kestliku arengu haridus”. Koolitust on võimalik tellida.

Koolitusel keskendutakse Läänemeres toimuvatele muutustele ja nende seostele inimtegevusega. Hinnatud koolitajate poolt läbiviidavad tegevused pakuvad osalejatele rohkelt oskusteavet liigiõppest, seiretööst kui ka õpilaste väärtushinnangute kujundamisest. Peamine rõhk on hiljem rakendavate teadmiste ja õpetamismeetodite (vaatlused, laboratoorsed katsed jms) omandamisel ning Läänemere trendide kohandamisel kohalikku konteksti.

Koolitusel käsitletakse põhjalikumalt järgmisi teemasid:

 • Elurikkus Läänemeres ja selle muutuste uurimine
 • Läänemere võõrliigid ja nende mõjutuste uurimine
 • Kliimamuutuste mõju Läänemere seisundile, trendid
 • Mikroplast ja selle mõju elustikule ning reostusega toime tulemise võimalused
 • Merekeskkonna hindamine ja ökosüsteemiteenused

Koolituse lõpuks on osalejad teadlikumad Läänemere trendidest elurikkuse, võõrliikide, kliimamuutuste, plastireostuse ja ökosüsteemiteenuste kontekstis ning oskavad praktiliste võtetega välja tuua muutuste põhjus-tagajärg seoseid inimtegevusega, mis lihtsustab kestliku arengu vajaduse selgitamist õpilastele Läänemere teemal. Iga osaleja saab panustada töölehtede koostamisse ja koolituse lõpuks valmib õppematerjal haridustöötajatele.

Juhendajad: 

 • PhD Mart Jüssi, MTÜ Pro Mare ekspert, kes kuulub ka Kaspia hüljeste uurimise rahvusvaheline teaduskonsortsiumisse, on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse mereprogrammi projektide hindamisrühma ekspert ja osaleb HELCOM töögruppide töös.
 • PhD Helen Orav-Kotta, TÜ Eesti Mereinstituudi vanemteadur, kes eelnevalt on olnud ka Lääne-Eesti Saarestiku Biosfääri Kaitseala loodushariduse spetsialist ning praktiseerinud ka bioloogiaõpetajana.
 • Gedy Matisen, UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti koordinaator Eestis, projektijuht ja huviringide juhendaja Tartu loodusmajas.

 

 


21.-22. augustil 2019 toimus esimene koolitus teemal „Põllumajandusmaastikud ja kestlik areng“


Koolitusel osalejad õppisid tundma:

 • traditsioonilisi ja uudseid Eestis kasvatavaid põllumajanduskultuure,
 • põllumajanduse mõju põllumuldadele, sh teoreetilise info toetamist eksperimentidega
 • jätkusuutlikkust põllumajanduses
 • mahepõllumajanduse eripärasid.

Juhendajad:

 • Peeter Lääniste, Eesti Maaülikool
 • PhD Anne Luik, Eesti Maaülikooli Mahekeskus
 • Elen Peetsmann, Eesti Maaülikooli Mahekeskus
 • PhD Merrit Shanskiy, Eesti Maaülikool

Koolitusmaterjalide kogumik:

Pollumajandusmaastikud_ja KAH_Tartu_loodusmaja

Koolituste toimumist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Maris Mägi
projektijuht
maris.magi@tartuloodusmaja.ee
+372 515 2884