UUS! Meri ja kestliku arengu haridus

Hetkel on koolitusel kõik kohad täitunud! Osalemissoovi korral saatke palun e-mail aadressil: maris.magi@tartuloodusmaja.ee ja teavitame Teid koha vabanemisel.

Kutsume õpetajaid, keskkonnahariduse spetsialiste, loodusgiide, retkejuhte, loodusõppeprogrammide juhendajaid jt huvilisi täiendkoolitusele, mis annab osalejatele uusi teadmisi ja tunnetust praktilisi oskusi Eesti elurikkusest uurimisest ning pakub võimalusi metoodilisi nippe, kuidas õppetöös luua seoseid kestliku arengu ja kliimamuutustega.

13.-14.08 Saaremaal TÜ Eesti Mereinstituudi Kõiguste välibaasis “Meri ja kestliku arengu haridus”

Koolitusel keskendutakse Läänemeres toimuvatele muutustele ja nende seostele inimtegevusega. Hinnatud koolitajate poolt läbiviidavad tegevused pakuvad osalejatele rohkelt oskusteavet liigiõppest, seiretööst kui ka õpilaste väärtushinnangute kujundamisest. Peamine rõhk on hiljem rakendavate teadmiste ja õpetamismeetodite (vaatlused, laboratoorsed katsed jms) omandamisel ning Läänemere trendide kohandamisel kohalikku konteksti.

Koolitusel käsitletakse põhjalikumalt järgmisi teemasid:

 • Elurikkus Läänemeres ja selle muutuste uurimine
 • Läänemere võõrliigid ja nende mõjutuste uurimine
 • Kliimamuutuste mõju Läänemere seisundile, trendid
 • Mikroplast ja selle mõju elustikule ning reostusega toime tulemise võimalused
 • Merekeskkonna hindamine ja ökosüsteemiteenused

Koolituse lõpuks on osalejad teadlikumad Läänemere trendidest elurikkuse, võõrliikide, kliimamuutuste, plastireostuse ja ökosüsteemiteenuste kontekstis ning oskavad praktiliste võtetega välja tuua muutuste põhjus-tagajärg seoseid inimtegevusega, mis lihtsustab kestliku arengu vajaduse selgitamist õpilastele Läänemere teemal. Iga osaleja saab panustada töölehtede koostamisse ja koolituse lõpuks valmib õppematerjal haridustöötajatele.

Juhendajad: 

 • PhD Mart Jüssi, MTÜ Pro Mare ekspert, kes kuulub ka Kaspia hüljeste uurimise rahvusvaheline teaduskonsortsiumisse, on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse mereprogrammi projektide hindamisrühma ekspert ja osaleb HELCOM töögruppide töös.
 • PhD Helen Orav-Kotta, TÜ Eesti Mereinstituudi vanemteadur, kes eelnevalt on olnud ka Lääne-Eesti Saarestiku Biosfääri Kaitseala loodushariduse spetsialist ning praktiseerinud ka bioloogiaõpetajana.
 • Gedy Matisen, UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti koordinaator Eestis, projektijuht ja huviringide juhendaja Tartu loodusmajas.

Koolitus algab 13.08 kell 12.00 ja lõppeb 14.08 kell 16.00. Transport Kõigustesse ei ole organiseeritud. Soovitame kohale tulla praamiga, mis väljub Virtsu sadamast  kell 11.25 ja lahkuda praamiga, mis väljub Kuivastu sadamast kell16.25. Praamipiletid saab osta siit.

Võimalusel palume osalejatel jagada transporti ning selleks püüame ka omaltpoolt kokku viia transpordi pakkujaid ja vajajaid, selleks palun tehke vastav märge registreerimisvormi.

Osalustasu: 40€ (sisaldab majutust ja toitlustust)

Majutus:

Asva puhkekülas

Osalustasu: 40€ (sisaldab ka majutust ja toitlustust)

Registreeru esimesel võimalusel, hiljemalt 31.07.

Täiendkoolituste sari koosneb neljast 2-päevasest praktilisest koolitusest (toimumisajad: august 2019, kevad-suvi 2020). Koolituste keskmes on põllumajandusmaastikud, märgalad, metsad ja meri ning seda just kestliku arengu vaatenurgast.

Osaleda on võimalik terves koolituste sarjas või üksikute 2-päevaste koolituse kaupa.

2020. a. suvel ja sügisel toimuvad ka teised sarja 2-päevased koolitused:

 

 


21.-22. augustil 2019 toimus esimene koolitus teemal „Põllumajandusmaastikud ja kestlik areng“


Koolitusel osalejad õppisid tundma:

 • traditsioonilisi ja uudseid Eestis kasvatavaid põllumajanduskultuure,
 • põllumajanduse mõju põllumuldadele, sh teoreetilise info toetamist eksperimentidega
 • jätkusuutlikkust põllumajanduses
 • mahepõllumajanduse eripärasid.

Juhendajad:

 • Peeter Lääniste, Eesti Maaülikool
 • PhD Anne Luik, Eesti Maaülikooli Mahekeskus
 • Elen Peetsmann, Eesti Maaülikooli Mahekeskus
 • PhD Merrit Shanskiy, Eesti Maaülikool

Koolitusmaterjalide kogumik:

Pollumajandusmaastikud_ja KAH_Tartu_loodusmaja

Koolituste toimumist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Maris Mägi
projektijuht
maris.magi@tartuloodusmaja.ee
+372 515 2884