Kosmoseprogramm ja atmosfääriuuringud

Sihtrühm: loodusainete õpetajad, huviringide juhendajad, noorsootöötajad jt noortega tegelejad.

Koolitus keskendub: 7.-9.klassi õpilastele huviringi läbiviimisele ja toetub peamiselt Väätsa Põhikooli stratosfäärilende korraldava kosmoseprogrammi kogemusele. Praktilised tööd on seotud atmosfääri füüsikaga. Põhjalikult peatutakse kolmel huviringi korralduslikul teemal:

1) miks ja kuidas teha terviklikku, pikaajalist teadusprojekti, mitte ainult huviringi;

2) kuidas saada abi koolivälistelt partneritelt;

3) kuidas kaasata huviringi tegevustesse kohalikku kogukonda ja lapsevanemaid.

Koolituse läbinud …

  • mõistavad kooliväliste partnerite ja kogukonna kaasamise olulisust õpilaste motivatsioonile ja huviringi toimimisele,
  • oskavad paremini näha erinevaid kooliväliseid osapooli huviringi võimalike osalistena või abilistena,
  • oskavad paremini arvestada laste vajadust tagasisidestamisele ja tunnustamisele,
  • oskavad tähele panna õpilase motivatsiooni languse märke ja tegutseda selliselt, et õpilaste huvi püsiks,
  • oskavad koostada õpilaste meeskonda, milles on mitmekesised rollid ja selge vastutuse jaotumine,
  • saavad aru, miks ja kellele atmosfääriuuringuid tehakse
  • oskavad juhendada praktilist tööd, mis näitlikustab atmosfääri kihistumist (koolitusel läbitud).

Koolitajad:

Jonas Nahkor, Väätsa Põhikooli õpetaja ja teadushuviringide juhendaja. Jonas juhendab Väätsa Põhikooli Kosmoseprogrammi, käivitab Eesti Kosmosekoolide Võrgustikku ning jagab nende tegevustega seonduvaid kogemusi

Kristel Uiboupin, Kanepi Gümnaasiumi õpetaja ja huviringide juhendaja, kes on oma õpilastega Kanepi Gümnaasiumis viinud läbi stratosfääri lende. Töötab Tartu Ülikoolis Koolifüüsika Keskuses ning on keskkonnafüüsika doktorant

Koolituse maht: 8 ak tundi

Koolitus toimub tellimisel 8-20-liikmelisele rühmale.