Lõpuseminar „Erivajadustega noorte noorsootöösse kaasamise tõhustamine“

15. detsembril on kõik koolitus- ja mentorlusprogrammis osalenud inimesed, koolitajad, mentorid, Tartu linna esindajad, sotsiaalpedagoogid ja teised kaasava haridusega kokku puutuvad inimesed oodatud programmi „Erivajadustega noorte noorsootöösse kaasamise tõhustamine“ lõpuseminarile.

Seminari ajakava

10.00-10.15 ülevaade programmi tegevustest, Maris Mägi, Heidi Öövel
Kogemuslood koolitus- ja mentorlusprogrammi mõjust
10.15-10.30 Agris Ambos, Huvikool Keeltekoda
10.30-10.45 Liigren Pärnsalu, Tartu loodusmaja huvikool
10.45-11.00 Vahur Põldsam, Tartu Maarja Kool
11.00-11.30 loeng „Suhted ja suhtlemine“, Maili Liinev, Hooling OÜ
11.30-11.45 Kaasav hardus Tartus, Mari-Ann Saluste, Huvihariduse ja –tegevuse valdkonna juht, Tartu LV
11.45-12.00 Eesti riigi tulevikuvaade kaasavale haridusele, Tormi Kotkas, Huvihariduse valdkonna juht, Haridus- ja Teadusministeerium
12.00-12.15 Kaasava hariduse võrgustik Tartus, mentorluse võimalused huvihariduse ja –tegevuse juhendajatele, lõppsõnad

Loengul “Suhted ja suhtlemine” käsitletakse teemasid: – kuidas mõista inimest, kes minust erinev; -kuidas luua usaldussuhe; – parimad nipid headeks suheteks
Koolitaja ja superviisor Maili Liinev on eripedagoog-nõustaja, kellel endal on erivajadusega laps. Maili töötab omaloodud koolistus-ja nõustamisettevõttes Hooling, mille missioon on juhtida tähelepanu sellele, et inimesed, kes töötavad teiste inimestega peavad eelkõige hoolitsema oma heaolu ja jaksu eest.

Registreeru siin