Kestliku arengu hariduse täiendkoolitused

Kutsume õpetajaid, keskkonnahariduse spetsialiste, loodusgiide, retkejuhte, loodusõppeprogrammide juhendajaid jt huvilisi täiendkoolitusele, mis annab osalejatele uusi teadmisi ja tunnetust Eesti elurikkusest ning pakub võimalusi, kuidas õppetöös luua seoseid kestliku arengu ja kliimamuutustega.

Täiendkoolituste sari koosneb neljast 2-päevasest praktilisest koolitusest (toimumisajad: august 2019, kevad-suvi 2020). Koolituste keskmes on põllumajandusmaastikud, märgalad, metsad ja meri ning seda just kestliku arengu vaatenurgast. Hinnatud koolitajate poolt läbi viidavad tegevused pakuvad osalejatele rohkelt kogemusi liigiõppest kuni õpilaste väärtushinnangute kujundamiseni. Peamine rõhk on praktiliste teadmiste ja erinevate õpetamismeetodite (vaatlused, katsed, kirjeldused) omandamisel.

Osaleda on võimalik terves koolituste sarjas või üksikute 2-päevaste koolituse kaupa.

2020. a. kevadel ja suvel toimuvad sarja järgmised 2-päevased koolitused:

 • „Metsad ja kestliku arengu haridus“
 • „Märgalad ja kestliku arengu haridus“
 • “Meri ja kestliku arengu haridus”

Koolitajad: Erle Tüür (juhtivkoolitaja metsateemalisel koolitusel), Gedy Matisen (juhtivkoolitaja metsateemalisel koolitusel)


21.-22. augustil 2019 toimus esimene koolitus teemal „Põllumajandusmaastikud ja kestlik areng“


Koolitusel osalejad õppisid tundma:

 • traditsioonilisi ja uudseid Eestis kasvatavaid põllumajanduskultuure,
 • põllumajanduse mõju põllumuldadele, sh teoreetilise info toetamist eksperimentidega
 • jätkusuutlikkust põllumajanduses
 • mahepõllumajanduse eripärasid.

Juhendajad:

 • Peeter Lääniste, Eesti Maaülikool
 • PhD Anne Luik, Eesti Maaülikooli Mahekeskus
 • Elen Peetsmann, Eesti Maaülikooli Mahekeskus
 • PhD Merrit Shanskiy, Eesti Maaülikool

Koolitusmaterjalide kogumik:

Pollumajandusmaastikud_ja KAH_Tartu_loodusmaja

Koolituste toimumist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Maris Mägi
projektijuht
maris.magi@tartuloodusmaja.ee
+372 515 2884