Keskkonnauuringud veemaailmas

(Foto: Gedy Siimenson)

Sihtrühm: õpetajad, huviringide juhendajad, noorsootöötajad, noortelaagrite korraldajad, loodushuvilised lapsevanemad

Koolitusel minnakse ühiselt lähedal asuva jõe või järve äärde ning osalejad saavad teada ja kogeda, kuidas läbi vee temaatika lapsi inspireerida keemiat, füüsikat, bioloogiat ja kunsti õppima ning erinevate aktiivõppemeetoditega keskkonnaprobleeme lahendada. Tutvustatakse sobilikke uurimisvahendeid (LabQuest andmekoguja, Vernier andurid, EcoLabBox katsekomplekt, digiluubid jms), praktiliste tööde juhendeid ning erinevaid võrgustikke, kus õpilastega vee uuringuid tehakse. Koolitus annab ülevaate noorsootöö põhiprintsiipidest ning nende rakendamisest läbi mitmete praktiliste tegevuste.

 Koolituse läbinud …

  • oskavad leida asjakohast informatsiooni ühe loodusteadusliku huviringi õppekava ülesehituseks,
  • teavad võimalusi huviringi tulemuste hindamiseks, temaatiliste mängude leidmiseks ja lastega vee ökosüsteemi uurimiseks loodusteaduslikel meetoditel,
  • oskavad loodusteaduslikke probleeme käsitleda infotehnoloogiliste vahenditega ja mikroskoopilise kunsti kaudu,
  • oskavad kasutada noorsootöö põhimõtteid huviringi kontekstis.

Koolituse läbiviijad:

Gedy Siimenson– Tartu loodusmaja loodus- ja keskkonnauuringute huviringi juhendaja; rahvusvaheliste suhete koordinaator ning UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti riiklik koordinaator

Pille-Riin Pärnsalu – Tartu loodusmaja loodus ja loovus, veemaailma ja loodusesõprade huviringi õpetaja. UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti vee kvaliteedi riiklik programmijuht

Võimalusel kaasatakse koolitusele ka teisi oma ala asjatundjaid.


Koolituse maht: 
8 akadeemilist tundi

Koolitus toimub tellimisel 8-20-liikmelisele rühmale.

Hind: orienteeruv koolituse hind on 1450 eurot, kuid küsige täpsustatud hinnapakkumist

Info ja tellimine: koolitus@tartuloodusmaja.ee

 


(Foto: Marian Hiire)