Uurimistööd 2014

Projekt täisnimi: Keskkonnaalaste uurimistööde juhendajate koolitused ja osalejate õppelaager 2014

Projekti toetavad:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 01.11.2013-20.11.2014

Projektijuht: Erle Tüür, erle.tuur@tartuloodusmaja.ee, 518 4181

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on suurendada õpilaste ja õpetajate teadlikkust ja oskusi märgata ning uurida keskkonnaalaseid probleeme ning julgustada neid uurimistöödeks vormistama ja avalikkusele esitama. Üheks väljundiks ja tagasiside saamise vormiks on keskkonnaalaste uurimistööde konkursil osalemise võimalus. Uurimistööde kvaliteedi tõstmiseks korraldatakse 2013. a. talvel õpetajatele ühepäevane koolitus uurimistööde juhendamisest ning 2014. aasta suvel konkursil osalenud õpilaste juhendajatele kolmepäevase täienduskoolitus ning konkursil osalenud õpilastele kolmepäevane õppelaager.

Projekti tegevused:

Keskkonnalaaste uurimistööde juhendajate koolitus ( 14.jaanuar 2014)

Konkursil osalenud õpilaste 3-päevane õppelaager (august 2014)

Uurimistööde juhendajate 3-päevane õppeekskursioon (september 2014)