UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekt

Projekt täisnimi: UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekt (The Baltic Sea Project – BSP) 

Projekti lühike nimi: BSP

Projekti toetavad: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 2010-2015, Haridus- ja Teadusministeerium 2012-2018

Projekti kestus: Läänemere Projekt algatati 1989. aastal UNESCO Soome rahvusliku komitee poolt. Selles osalema kutsuti kõikide Läänemere-äärsete maade kooliõpilasi. Läänemere Projekt kuulub UNESCO ühendkoolide ehk ASP (Associated School Project) projektide hulka. Projektil pole lõpptähtaega, sest tegemist pole “projektiga” traditsioonilises mõttes vaid koolide võrgustikuga.

Projektijuht: Läänemere Projekti Eesti koordinaator Tartu loodusmajas on Gedy Siimenson, E-post: gedy.siimenson@teec.ee, (+372) 736 6103.

Projekti partnerid: Tegemist on rahvusvahelise koolide võrgustikuga, mis tegutseb parema keskkonnaseisundi saavutamise nimel Läänemere-äärsetes riikides. Võrgustikus tegeletakse keskkonnaprobleemide uurimise ning nendele lahenduste otsimisega. Ühinenud on juba üle 150 kooli nii rannikualadelt kui sisemaalt. Koolidel on võimalus osaleda erinevates õppeprogrammides, millega saab tutvuda programmi kodulehelt. Koolide kontaktid leiad siit.

Projekti eesmärk: Suurendada õpilaste teadlikkust keskkonnaprobleemidest Läänemere piirkonnas ning arendada õpilaste oskusi uurida keskkonnamuutusi. Noori julgustatakse aktiivselt osalema jätkusuutlikus arengus.

Projekti kodulehekülg: Eesti keeles: http://bsp.teec.ee/, inglise keeles http://www.b-s-p.org, Facebooki grupp: https://www.facebook.com/unesco.bsp

Projekti üritused: BSP on rahvusvaheline koolide võrgustik, mille raames korraldatakse ühiseid tegevusi koostöös teadlastega erinevatest valdkondadest ning antakse välja erinevaid õppematerjale. BSP rahvusvahelise tegevuste kalendri leiab siit.

5-8.juuni, 2015 – toimus rahvusvaheline konverents “Science of Changes”, mis ühtlasi tähistas Eesti eesistumisaja lõppu (2012-2015). BSP rahvusvahelisi tegevusi järgneva 3 aasta (2015-2018) jooksul koordineeritakse Peterburist ning 18.-21.septembril 2018 Saksamaal (Damp linnas) toimuval konverentsil antakse rahvusvahelise koordineerimise teatepulk edasi Soomele.