Tartu loodusmaja praktikumilaagrid noorematele õpilastele 2019/2020 õppeaastal

Projekti täisnimi: Tartu loodusmaja praktikumilaagrid noorematele õpilastele 2019-2020 õppeaastal

Projekti toetab:  Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 01.09 2019 – 31.07.2020

Projektijuht: Tiina Lilleleht, tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee

Projekti eesmärk:  Õpilased mõistavad  seoseid elustikurühmade vahel. Tunnevad rohkem huvi looduse ja keskkonnateemade vastu. Õpilastes kujuneb arusaam, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Õpilased tunnevad laagri toimumispaiga tähtsamaid biotoope ja sealseid liike, mõistavad

Projekti tegevused:

2019. a sügisel toimub 3 päevane sügislaager Sulbil, 2020. a. kevadtalvel  3-päevane talvelaager  Taevaskoja Puhkekeskuses ja suvel (3 vahetust) Nuustaku Puhkekeskuses.  Laagrites toimuvad matkad, õppekäigud laagri lähiümbruses, õpitoad. Siseruumide õppetundides koostatakse ja vaadatakse esitlusi ja täidetakse erinevaid ülesandeid, õpitakse  määrajaid kasutama, vaadatakse loodusfilme ja mängitakse keskkonnamänge. Tutvutakse paikkonna taimestiku ja loomastikuga, uuritakse loomade tegevusjälgi ning arutletakse looduse mitmekesisuse tähtsuse ja selle säilitamise võimaluste üle. Uuritakse taimede ja loomade ja teiste elusolendite peamisi rühmi, nende mitmekesisust, rolli ökosüsteemis, nende osa looduse tasakaalu säilitamisel ja inimese osa ökoloogilise tasakaalu säilitamisel (ja rikkumisel).