Seenenäitus Tartu loodusmajas 2020

Projekti täisnimi: Seenenäitus Tartu loodusmajas 2020

Projekti toetab:  KIK

Projekti kestus: juuli-oktoober 2020
Projektijuht: Liina Vakrööm, liina.vakroom@tartuloodusmaja.ee.ee, 53326476

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on laste, noorte ja täiskasvanute suurem keskkonnateadlikkus seentega seotud teemade osas. Näituse külastajad saavad meelde tuletada söödavad seened ja seente kasutamisega seotud ettevaatusabinõud, samuti teadmisi seente tähtsusest looduses ja rollist tehnoloogilistes kasutusvaldkondades. Projekti tulemusel on näitustel osalejad teadlikumad:
1. Eesti looduses kasvavatest nii söödavatest kui mürgistest seentest, nende kasutamisest ja seente ökoloogilisest tähtsusest looduses;
2. Eesti looduse rikkusest ja looduse mitmekesistest teenustest elusolendite, seejuures inimese heaoluks.

Projekti tegevused:

  • Seenenäitus Tartu loodusmajas 22.-25. september 2020.
  • Näituse rühmakülastuste juhendamine koolidele ja lasteaedadele.
  • Loodusmaja pargis kasvavate seente tähistamine etikettide ja raamidega

Seenenäitus oli avatud kell 9-18 nelja päeva jooksul. Näitust külastasid nii linnakodanikud kui ka eelregistreeritud lasteaiarühmad ja kooliklassid. Registreeritud rühmi juhendasid giidid, võimalus oli täita eakohaseid töölehti ja osaleda väikese seenelabori töös. Pargialal oli lihtne “kännunäitus” 6 seeneliigiga ja lipukeste ja seente nimetustega tähistatud pargis kasvavad seened.

Näitust külastas 4 päeva jooksul kokku 1887 külastajat, kellest 1317 olid lasteaia- ja kooligruppidega lapsed, 119 õpetajad ja 451 eri vanuses üksikkülastajad.