Seenenäitus Tartu loodusmajas 2018

Seenenäitus Tartu loodusmajas 2018

Projekti täisnimi: Seenenäitus Tartu loodusmajas 2018

Projekti toetab:  KIK

Projekti kestus: august-detsember 2018
Projektijuht: Annelie Ehlvest, anneli.ehlvest@tartuloodusmaja.ee.ee, 5344 2160

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on laste, noorte ja täiskasvanute suurem keskkonnateadlikkus seentega seotud teemade osas. Näituse külastajad saavad meelde tuletada söödavad seened ja seente kasutamisega seotud ettevaatusabinõud, samuti teadmisi seente tähtsusest looduses ja rollist tehnoloogilistes kasutusvaldkondades. Projekti tulemusel on näitustel osalejad teadlikumad:
1. Eesti looduses kasvavatest nii söödavatest kui mürgistest seentest, nende kasutamisest ja seente ökoloogilisest tähtsusest looduses;
2. Eesti looduse rikkusest ja looduse mitmekesistest teenustest elusolendite, seejuures inimese heaoluks.

Projekti tegevused:

  • Seenenäitus Tartu loodusmajas 11.-14. september 2018.
  • Näituse rühmakülastuste juhendamine koolidele ja lasteaedadele.
  • Loodusmaja Pargis kasvavate seente etikettide kujundus ja trükk.
  • Pargiseente viljakehade tähistamine raamide ja etikettidega.

Seenenäitus oli avatud kell 9-18 nelja päeva jooksul. Näitust külastasid nii linnakodanikud kui ka eelregistreeritud lasteaiarühmad ja kooliklassid. Registreeritud rühmi juhendasid giidid, võimalus oli täita eakohaseid töölehti, osaleda väikese seenelabori töös ning soovi korral vaadata seeneteemalisi õppefilme. Pargialal oli lihtne “kännunäitus” 6 seeneliigiga ja lipukeste ja seente nimetustega tähistatud  9 liiki pargis kasvavaid seeni.

Näitust külastas  4 päeva jooksul kokku 2008 külalist, neist 1572 last ja noort (rühmakülastustes 1065 õpilast, 404 lasteaialast, lisaks 103 last perekülastustega) ja 436 täiskasvanut.