Seenenäitus 2015

Projekt täisnimi: Seenenäitus Tartu loodusmajas 2015
Projekti toetab:  KIK
Projekti kestus: august-detsember 2015
Projektijuht: Annelie Ehlvest, Anneli.ehlvest@tartuloodusmaja.ee, 53442160

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on laste, noorte ja täiskasvanute suurem keskkonnateadlikkus seentega seotud teemade osas. Näituse külastajad saavad meelde tuletada söödavad seened ja seente kasutamisega seotud ettevaatusabinõud, samuti teadmisi seente tähtsusest looduses ja rollist tehnoloogilistes kasutusvaldkondades. Projekti tulemusel on näitustel osalejad teadlikumad:
1. Eesti looduses kasvavatest nii söödavatest kui mürgistest seentest, nende kasutamisest ja seente ökoloogilisest tähtsusest looduses;
2. Eesti looduse rikkusest ja looduse mitmekesistest teenustest elusolendite, seejuures inimese heaoluks.

Projekti tegevused:

  • Seenenäitus Tartu loodusmajas 15.-18. september 2015.
  • Külli-Kalamees-Pani fotonäitus Eesti seentest.

Seenenäitus oli avatud kell 9-18 nelja päeva jooksul. Näitust külastasid nii linnakodanikud kui ka eelregistreeritud lasteaiarühmad ja kooliklassid. Registreeritud rühmad said osaleda näitusega seotud seeneprogrammil, täita eakohaseid töölehti, osaleda väikese seenelabori töös ning soovi korral vaadata seeneteemalisi õppefilme. Lasteaiarühmadele oli pargialal ka lihtne “kännunäitus” 5 seeneliigiga ja loodusmaja pargialal oli tähistatud lipukeste ja seente nimetustega pargialal kasvavaid seeni (9 liiki). Näitusel oli võimalik saada spetsialisti nõuandeid ja seenemääramist kõigil seenehuvilistel. Näitust külastas nelja päeva jooksul 639 kooliõpilast klassidega programmidel, 36 kooliõpilast perede või üksikkülastusega, 207 Tartu loodusmaja kooliealist õpilast; 410 lasteaialast näituse ja programmiga, 16 eelkooliealist last peredega ja 260 täiskasvanut. Loodusmaja saalis oli eksponeeritud Külli Kalamees-Pani seenefotode näitus.