Säästlikule tarbimisele ja taaskasutusele suunatud praktilised töötoad Tartus toimuvatel rahvaüritustel 2019/2020

Projekt nimi: Säästvale tarbimisele ja taaskasutusele suunatud teavitustegevused ja praktilised töötoad Tartus toimuvatel rahvaüritustel.

Projekti toetab: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 01.04.2019 – 30.09.2020

Projektijuht: Marje Koiksaar, marje.koiksaar@tartuloodusmaja.ee

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on Tartu linnas toimuvatel festivalidel, linnaosapäevadel jm avalikel üritustel külaliste keskkonnaalane harimine säästliku tarbimise ja taaskasutuse osas. Suurt tähelepanu pööratakse ka jäätmetekke vähendamisele ja jäätmete käitlemisele erinevates linnaosades.

Projekti tegevused: Projekti raames osaleb Tartu loodusmaja mobiilne infopunkt Tartu linnas toimuvatel üritustel, kus viib läbi mitmekesiseid ja harivaid tegevusi (õpitoad, mängud, praktilised harjutused jms) pakkudes seeläbi osalejatele ideid ning näpunäiteid asjade taaskasutamiseks. Jagame keskkonnaalast informatsiooni, räägime jäätmetekke vähendamise vajalikkust ning õpetame sorteerima jäätmeid. Olulisel kohal on ka teavitustöö tegemine olemasolevate jäätmejaamade kasutusalade kohta ning tutvustakse jäätmekäitluse võimalusi eri linnaosades. Atraktiivsete ja mänguliste tegevuste eesmärgiks on tekitada inimestes huvi keskkonnateemade, säästliku tarbimise ja jäätmetekke vähendamise vastu ning jagada neile praktilisi juhised jätkusuutliku elustiili harrastamiseks.

 

Projekti üritused: Mobiilne infopunkt osaleb kaheksal erineval festivalil või avalikul üritusel, kus viiakse läbi õpitubasid taaskasutuse ja jäätmete sorteerimise kohta.

Üritused, kus osaleme 2019 – 2020. a

Supilinna päevad 27.04.2019 

Karlova päev 18.05.2019

Loodusfestivali linnalooduse päev 15.06.2019

Tartu Hansapäevad 20.07.2019

Autovabaduse puiestee 4.07, 11.07, 18.07, 25.07, 1.08 (Fotogalerii)

Tartu Tarkuse päev 1.09.2020

Tammelinna perepäev 19.09.2020