Õppeprogrammid Tartu linna ja maakonna koolidele 2011/2012

Projekt täisnimi:  Õppeprogrammid Tartu linna ja maakonna koolidele 2011/2012

Projekti lühike nimi: KIK-programmid 2012

 Projekti toetavad:  Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus (kuu,aasta – kuu, aasta): august 2011 – juuni 2012

Projektijuht (nimi, e-mail,telefon): Helle Kont, helle.kont@tartuloodusmaja.ee, tel. 7361 693

Projekti eesmärk: Saavutatakse Tartu linna ja maakonna lasteaedade ja üldhariduskoolide laste parem looduse tundmine, oskus avatud õpikeskkonnas õppida, loodushoidlikult käituda ja õppimisest positiivseid emotsioone saada.

Projekti tegevused:

Lisaks eesti õppekeelega koolide lastele saavad kogeda aktiivõppeprogramme ka vene õppekeelega koolide ja erivajadustega lapsed. Selleks korraldame õppeaasta kestel 80 erinevale lasterühmaleaktiivõppekoolitused looduse ja keskkonnahoiu teemadel. Õpetajatel on valida 20 erineva teema hulgast oma õppekavale sobivad programmid.

September – detsember 2011

30 üldhariduse õppekava täiendavat aktiivõppeprogrammi juhendatakse keskkonnahriduse keskuse programmijuhtide võrgustiku juhendajate poolt.

Jaanuar – juuni 2012

Juhendatakse 50 aktiivõppeprogrammi vastavalt lasteaedade ja koolide valikule (20 erinevat teemat).

Toimunud programmidest vaata pilte siit!

Projekti üritused :

Metsapäevad Vapramäel ja Vitipalus (matkatakse õpperadadel, õpitakse loodust tundma ja looduses orienteeruma, täidetakse töölehti ja valmistatakse taimekaarte, mängitakse keskkonnamänge)
15. september 2011 – Tartu Veeriku Kooli 4. klass
16. sept ember 2011 – Tartu Descartes´i Lütseumi 2.a, 2.b ja 2.c klass
3. november 2011 – Tartu Waldorfgümnaasiumi 7. klass
19. aprill 2012 – Tartu Hiie Kooli 6. klass
30. aprill 2012 – Tartu Waldorfgümnaasiumi 5. klass
8. mai 2012 – Tartu Kommertsgümnaasiumi 1. c klass
21. mail 2012 – Tartu Descartes`i Lütseumi 1. b klass
22. mail 2012 – Nõo Põhikooli 3. ja 4. klass
23. mai 2012 – Unipiha Kooli õpilased 1.- 4. klass
30. mai 2012 – Elva Gümnaasiumi 7.-9. klass ja Tartu Emajõe Kooli 4.-6. klass

Kodukoha veekogu (veeselgrootute tundmaõppimine)
16. september 2011 – Tartu Forseliuse Gümnaasiumi 6. klass
2. mai 2012 – Puhja Gümnaasiumi 8. klass
22. mai 2012 – Herbert Masingu Kooli õpilased, Tartu Raatuse Gümnaasiumi 6. klass
28. mai 2012 – Tartu Descartes`i Lütseumi 4.b ja 4.c, 5.a ja 5.b klass
29. mai 2012 – Elva Gümnaasiumi 7. klass

Märgala Jänese õpperajal ( vaadeldakse kevadise kõrgvee mõju maastikule, õpitakse tundma taimi ja loomi, linnuvaatlus)
18. mai 2012 – Tartu Descartes`i Lütseumi 8. klass

Läänemere programm (õppinurkadega rühmatööd, katsed)
3. november 2011 – Tartu Descartes´i Lütseumi 7. klass
16. november 2011 – Tartu Descartes´i Lütseumi 8. klass
23. november 2011 – Ülenurme Gümnaasiumi 8. klass
1. detsember 2011 – Tartu Vene Lütseumi 10. ja 11. klass
31. jaanuar 2012 – Tartu Kivilinna Gümnaasiumi 10. klass
10. veebruar 2012 – Tartu Miina Härma Gümnaasiumi 11. klass
1. märts 2012 – Vara Põhikool 7. ja 8. klass
6. märts 2012 – Nõo Reaalgümnaasiumi 10. klass
27. märts 2012 – Kaagvere Kooli õpilased
3. aprill 2012 – Tartu Descartes`i Lütseumi 9. klass
4. aprill 2012 – Melliste algkooli 5. ja 6. klass
7. mai 2012 – Tartu Karlova Gümnaasiumi 6. c klass

Looduskaitse algab lähedalt (õpitakse rühmatöös tundma Tartumaa looduskaitseobjekte ja kaitsealuseid liike)
10. november 2011 – Tartu Herbert Masingu Kooli 12. klass
11. november 2011 – Kõrveküla Põhikooli 6. klass
17. november 2011 – Ülenurme Gümnaasiumi 7. klass
21. dets. 2011 – Tartu Kommertsgümnaasiumi 8. klass
13. märts 2012 – Puhja Gümnaasiumi 9. klass
2. aprill 2012 – Tartu Hiie Kooli 9. klass
3. aprill 2012 – Nõo Reaalgümnaasiumi 10. klass

Pargiprogramm (Toomemäe pargis või mõnes koolilähedases pargis õpitakse tundma pargielustikku ja mängitakse keskkonnamänge)
28. september 2011 – Tartu Erakooli 1. klass
12. oktoober 2011 – Tartu Erakooli 2. klass
23. aprill 2012 – Tartu Veeriku kooli 2.a ja 2.b klass
9. mai 2012 – Unipiha Kooli 1.- 4. klass
16. mai 2012 – Tartu Descartes`i Lütseumi 2.b ja 2.c klass
17. mai 2012 – Lasteaed „Karoliine” 2 rühma
18. mai 2012 – Melliste Algkooli 1. ja 2. klass
25. mai 2012 – Nõo Põhikooli 1. klass
29. mai 2012 – Tartu Kommertsgümnaasiumi 1. klass

Linnalooduse programm (tuvutakse linnaloodusega ja arutletakse, mis on selles erilist)
2. mai 2012 – Tartu Kivilinna Gümnaasiumi 3.a klass
17. mai 2012 – Tartu Veeriku Kooli 1.c klass
4. juuni 2012 – Tartu Descartes´I Lütseumi 1.c klass

Linnud linnas (õpitakse tundma linnas elavaid linde ja neid vaatlema)
3. mai 2012 – Tartu Kommertsgümnaasiumi 2.c klass
4. mai 2012 – Tartu Veeriku Kooli 1.a ja 1.b klass

Uurime ja avastame! (uurime kõiki meeli kasutades ja rühmitame objekte)
11. oktoober 2011 – Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumi 1.a klass
13. oktoober 2011 – Kõrveküla Põhikool 3.a klass
9. november 2011 – Tartu Waldorfgümnaasiumi 2. klass
17. november 2011 – Tartu Kommertsgümnaasiumi 1. klass
29. november 2011 – Tartu Kommertsgümnaasiumi 2. klass
30. november  2011 – Tartu Katoliku lasteaed

Sina ja mina asjade maailmas (tarbimisharjumisi analüüsiv ja kujundav)
6. detsember 2011 – Herbert Masingu Kooli 12. klass
7. detsember 2011 – Tartu Descartes`i Lütseum 11. klass
28. veebruar 2012 – Puhja Gümnaasiumi 11. klass

Kivid Eesti looduses (kivimite, mineraalide ja maavarade tundmaõppimine)
7. detsember 2011 – Tartu Erakooli 4. klass
30. märts 2012 – Vara Põhikooli 7. ja 8. klass
25. aprill 2012 – Tartu Veeriku Kooli 3. klass

Mullaelustik (õuesõppe uurimuslik tegevus mullaelustikuga tutvumiseks)
30. mai 2012 – Tartu Hiie Kooli 5. klass

Geograafilised mõõdistamised maastikul (praktilised reljeefi kõrgusvahede mõõtmised, kaardistamise põhitõdedega tutvumine)
2. mai 2012 – Tartu linna ja maakonna koolide õpilased, kes lähevad geograafiaolümpiaadi lõppvooru

Lemmikloomaprogramm (Tartu Loodusmaja elavnurga lemmikloomadega tuttavaks saades, saadakse teada, kuidas hoolitseda kodus lemmikloomade eest)
9. veebruar 2012 – Tartu Hiie Kooli 4. ja 5. klass
15. veebruar 2012 – Tartu Descartes`i Lütseumi 2.c klass
5. aprill 2012 – Tartu Descartes`i Lütseumi 1.c klass
12. aprill 2012 – Lohkva lasteaia lapsed 3 rühma
30. aprill 2012 – Tartu kommertsgümnaasiumi 2.a klass