Läänemere Projekti tegevused 2022-2023

Projekt täisnimi: UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti (BSP) kestliku arengu haridust toetavad tegevused Eesti koolidele 2021-2023 (projekt nr 18507)

 

unesco ühendkoolide läänemere projekt

Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 01.01.2022 – 01.03.2023

Projektijuht: Maria Ivanova, maria.ivanova@tartuloodusmaja.ee

Projekti partnerid: Juhtpartner Tartu loodusmaja, koostööpartneriteks MTÜ Mondo, UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on aastal 2022 toetada UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti (BSP) koole Eestis säästvat arengut toetava hariduse elluviimisel ning kestliku arengu eesmärgi nr 4 (kvaliteetne haridus) saavutamisel keskkonnaharidusalase koostöö kaudu. Projekti raames koostöös MTÜ Mondoga valmib tegevuspõhine tunnikava algkoolile nii eesti kui vene keeles; 2 “Mission Z” eestindatud mängukomplekti gümnaasiumile. Nende materjalide väljatöötamiseks ning hiljem tutvustamiseks koolidele korraldatakse 2 metoodilist õppepäeva. Lisaks korraldatakse õpilastele ja õpetajatele 1 rahvusvaheline Läänemere päeva tähistav ekspeditsioon purjekatega Soome saarestikku, et kohtuda sõpruskoolidega ning õppida tundma inimtegevuse ja Läänemere ökosüsteemide seoseid, 1 võrgustiku aastakonverents.

Projektiga toetatakse järgmisi tegevusi:

  • tegevuspõhise tunnikava loomine algkoolile nii eesti kui vene keeles
  • kahe “Mission Z” eestindatud mängukomplekti valmimine gümnaasiumile ja selle tutvustamise õppepäevad
  • Läänemere Projekti õpilaste purjeõpperetk Läänemere uuringuteks ja rahvusvahelise Läänemere Päeva tähistamiseks
  • UNESCO ühendkoolide võrgustiku aastakonverents

Projekti koduleht:

Tegevused ja nende tulemused kajastatakse võrgustiku Läänemere Projekti riiklikul kodulehel ja rahvusvahelises blogis ning tegevused lingitakse ära UNESCO ühendkoolide võrgustiku kodulehel.

Projekti materjalid:

  • Valmimisel

 

Võrgustiku tegevusi toetab ka Haridus- ja Teadusministeerium.