“Loodus, teadus ja tehnoloogia huviringis”

Algab huviringi juhendajate koolitustesari “Loodus, teadus ja tehnoloogia huviringis”

Tartu loodusmaja viib Eesti Teadushuvihariduse Liidu tellimusel läbi koolitustesarja, mille eesmärk on anda edasi LTT-huviringi läbiviimise parimaid praktikaid ja metoodikaid. Osalema on oodatud huvikoolide ja koolide ringijuhid ja õpetajad, avatud noorsootöö ringijuhid ja kõik, kes tahavad LTT huviringe juhendama hakata.  Koolitused toimuvad üle Eesti septembri keskpaigast kuni detsembri keskpaigani.

Iga koolitus käsitleb nii huviringis noortega töötamise põhimõtteid kui praktilisi LTT valdkonnaga seotud teemasid. Vaatluse all on: vesi, elu Maal, igapäevateadus ja katsed, mina ise – inimene, globaalsed probleemid, muuseumitunnid, matkamine ja kosmose uurimine. Koolitused toimuvad üle Eesti. Osaleda on võimalik nii ühel kui mitmel koolitusel.

Koolitusi toetatakse riiklikest vahenditest huviala valdkondade kvaliteedi arendamiseks ning viiakse ellu koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskusega. Koolitustega aitame kaasa noorsootöö ja huvitegevuse kvaliteedi tõstmisele LTT valdkonnas.

Koolituste teemad:

 1. Milliseid inimkatseid (tohib) teha? – 30.09
 2. Muuseumide võimalusi kohalike ja globaalsete keskkonnaväärtuste avastamiseks huvitegevuses I – 11.10
 3. Huviringi juhendamine veemaailma näitel – 13.10
 4. Lihtsad köögikatsed keemiast ja füüsikast – 28.10
 5. Kosmoseprogramm ja atmosfääriuuringud. Looduse uurimine stratosfääri lendude kaudu – 6.11
 6. Matkata on mõnus: matkaringi alustõed praktiliselt rabas matkates – 24.11
 7. Muuseumide võimalusi kohalike ja globaalsete keskkonnaväärtuste avastamiseks huvitegevuses II – 6.12
 8. Flora. Fauna. Fungi – Taimed. Loomad. Seened. – 16.12

Registreeri SIIN (avaneb registreerimisleht)

Koolitused:

I Koolitus: “Milliseid inimkatseid (tohib) teha?” 

Toimumisaeg: 30.09.2018 kell 11.00-18.00
Toimumiskoht: Pernova loodusmaja, Pärnu
Vastutav koolitaja: Kadri Pulk
Läbiviijad: Kadri Pulk, Anne Laius.
Registreerumise tähtaeg: 26.09.2018

Koolituse päevakava:

10.30 Kogunemine PERNOVA  loodusmajas. Tervituskohv/tee,  keskhommiku puder.
11.00 Sissejuhatus ja päeva tutvustus. Noorsootöö põhimõtete rakendamine huviringis.
11.20 Demonstratsioonkatsed (värvitaju, ajataju, helitugevus jne). Teoreetiline sissejuhatus inimese füsioloogiat ja anatoomiat käsitlevasse õppepäeva. Suhkru maitse ja mõju.
12.30 Sirutuspaus. Kohv, tee jm
12.45 Pärilikkus. Pärilikkus ja nauteained.Teooria, DNA eraldamine inimese süljest ning taimede viljadest, erinevad metoodikad DNA eraldamiseks. Katsete põhjendamine ainealaselt ning sisuliselt.
14.15 Lõuna (praad+dessert, kohv/tee)
14.45 Erinevad inimese füsioloogiaga seotud katsed paarides/rühmades, roteeruvalt:

 • Erinevate magustatud jookide suhkrusisalduse tajumine ning magusainete mõõtmine ja analüüsimine.
 • Erinevatest mineraalvetest mineraalainete sisalduse tajumine, mõõtmine ning analüüs.
 • Katsed kehamassi rasvasisalduse, kopsumahu,  südame töö, amülaasi toime jne kohta.
 • Silma ehitus. Labor – silma lõikamine.

16.15 Sirutuspaus, terviseamps.
16.30 Katsed/laborid rühmades. Katsete analüüsimine. Põhjendamine. Tagasisidestamine. Kodutöö andmine ja tähtaja määramine.
18.00 Koolituse lõpp.

II Koolitus: “Muuseumide võimalusi kohalike ja globaalsete keskkonnaväärtuste avastamiseks huvitegevuses I” 

Toimumisaeg: 11.10.2018 kell 10.30-17.30
Toimumiskoht: Eesti Rahva Muuseumis Tartus
Vastutav koolitaja: Helle Kont, Gedy Siimenson
Läbiviijad: Kaari Siemer, Hanna-Liis Kont, Mihkel Kangur.
Registreerumise tähtaeg: 01.10.2018
NB! Koolitus koosneb soovituslikult kahest osast. Teine osa toimub 06.12 Valga Muuseumis
Registreeri SIIN

III mooduli päevakava ja tutvustus

III Koolitus: “Huviringi juhendamine veemaailma näitel” 

Toimumisaeg: 13.10.2018 kell 9:30-17:30
Toimumiskoht: Tartu loodusmaja, Tartu
Vastutav koolitaja: Gedy Siimenson
Läbiviijad: Pille-Riin Pärnsalu, Gedy Siimenson, Pille Randjärv
Registreerumise tähtaeg: 10.10.2018
Registreeri SIIN

Koolituse päevakava:

9.30 – Kogunemine Tartu loodusmaja saalis, tervitusamps
9.45 – Tutvumismäng ja päeva tutvustus 
10.15 – Transport Emajõe äärde koos jõevaatluse varustusega, bussis paaristöö
10.30 – Saabumine jõe äärde, gruppidesse jagamine
10.45 – Praktiline töö kahes grupis (jõe füüsikaline, bioloogiline ja keemiline uurimine)
            *10.45-11.45 esimene vahetus
            *11.45- 12.45 teine vahetus
12.45 – Sõit tagasi Tartu loodusmajja, bussis paaristöö
13.00 – Lõuna Kohvikus Spargel
13:30 – AHHAA vee puhastamise praktiline töö
14.30 – Bussis tehtud paaristöö tulemuste esitamine
15.15 –  Kohvipaus ja loodusmaja ekskursiooni võimalus
15.45 – Kodutöö selgitamine ja ühise tähtaja määramine
16.00 – Gruppide määramine
16.15 – Ajurünnak kodutöö gruppides
16.30 – Gruppide liftikõned kodutöö ideede esitlemiseks
16.40 – Mikroskoopiline kunst ja mikroplast ookeanides

17.10 – Koolituse tagasisidestamine
17.30 – Koolituse lõpp

IV Koolitus: “Lihtsad köögikatsed keemiast ja füüsikast”

Toimumisaeg: 28.10.2018 kell 10.00-17.00
Toimumiskoht: Füüsika instituut, Tartu
Vastutav koolitaja: Friedrich Kaasik
Läbiviijad: Friedrich Kaasik, Joana Jõgela.
Registreerumise tähtaeg: 08.10.2018
Grupp on täis! Võimalik end järjekorda registreerida.
Registreeri SIIN

IV mooduli päevakava ja tutvustus

V Koolitus: “Kosmoseprogramm ja atmosfääriuuringud. Looduse uurimine stratosfääri lendude kaudu” 

Toimumisaeg: 06.11.2018 kell 10.00-17.00
Toimumiskoht: Väätsa põhikool, Järvamaa.
Vastutav koolitaja: Jonas Nahkor

Läbiviijad: Jonas Nahkor, Kristel Uiboupin.
Registreerumise tähtaeg: 26.10.2018
Registreeri SIIN

V mooduli päevakava ja tutvustus

VII Koolitus: “Muuseumide võimalusi kohalike ja globaalsete väärtuste avastamiseks huvitegevuses II”

Toimumisaeg: 06.12.2018 kell 10.30-17.30
Toimumiskoht: Valga muuseumis. Selle mooduli 1.osa toimub 11.10 Tartus ja on soovituslikuks eelduseks teisel osal osalemiseks.
Vastutav koolitaja: Helle Kont, Gedy Siimenson

Läbiviijad: Mihkel Kangur, Liisa Puusepp, Terje Tamm, Marju Rebane, Helle Kont.
Registreerumise tähtaeg: 26.11.2018
Registreeri SIIN

VIII Koolitus: “Flora. Fauna. Fungi – Taimed. Loomad. Seened.”

Toimumisaeg: 16.12.2018 kell 10.00-17.00
Toimumiskoht: Pernova loodusmaja, Pärnu.
Vastutav koolitaja: Kadri Pulk

Läbiviijad: Kadri Pulk, Anne Laius.
Registreerumise tähtaeg: 06.12.2018
Registreeri SIIN

Koolituste korraldaja:
Marian Hiire
Tartu loodusmaja koolitusjuht
marian.hiire@tartuloodusmaja.ee

Koolitusi toetatakse riiklikest vahenditest huviala valdkondade kvaliteedi arendamiseks ning viiakse ellu koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskusega. Koolitustega aitame kaasa noorsootöö ja huvitegevuse kvaliteedi tõstmisele LTT valdkonnas.

Koolitusprogramm “Kuidas käivitada ja juhendada LTT-huviringi – mõttest teostuseni”.

Toimumise aeg: 19.10.2018-14.12.2018

Juhendajatel, kes soovivad süvendatult tegeleda huviringi läbiviimise metoodikaga, soovitame osaleda TÜ Haridusuuenduskeskuse ja Loodusteadusliku Hariduse Keskuse koolitusel.

Uuri lähemalt ja registreeri siin: https://koolitus.hitsa.ee/training/1856

Koolitusel saab põhiteadmised pedagoogikast, huviringi korralduslikest aspektidest ja teadushuvihariduse alustest.
Külastatakse reaalselt toimuvaid huvitunde ning alustatakse oma huviringi kavandamisega.

Lisainfo ja registreerumine HITSA täienduskoolituste infosüsteemis hiljemalt 7. oktoobriks!

NB! Kahe koolitusprogrammi kuupäevad ei kattu.

Koolitust tutvustav video: https://youtu.be/elsXnCUSH0Y