Keskkonnasõbralikud avalikud üritused

Festivale ja avalikke suurüritusi toimub Eesti Statistikaameti (2015) andmetel Eestis aasta jooksul 6800, milles osaleb kokku umbes 1 433 000 inimest. Iga ürituse korraldamise ja sellel osalemisega kulutame ressursse, tekitame heitmeid ja toodame jäätmeid. Ühe festivali või suurürituse ökoloogiline jalajälg võib olla väga suur, kuid oma valikutega saame mõju keskkonnale märkimisväärselt vähendada.

Valdkondi, kus ürituse korraldajana saame keskkonnasõbralikumaid valikuid teha, on mitmeid. Näiteks  asukoht, transport (nii osalejad kui korraldusmeeskond, esinejad), toitlustus, vee- ja energiakasutus, erinevad trükised ja asjade ostud, jäätmed. Korraldajana on oluline prioritiseerida ning teha kaalutletud otsus, millistes valdkondades on võimalik ja jõukohane keskkonnasõbralikumaid valikuid teha.

Küsimus ei ole isegi mitte selles, MIKS keskkonnasõbralikumaid avalikke üritusi pidada, vaid pigem MILLAL sellega algust teha ja KUIDAS. Tänaseks on maailma suurimad festivalid teinud tohutuid jõupingutusi, et vähendada festivali korraldamisega kaasnevat ökoloogilist jalajälge. Peagi saab sellest nn uus normaalsus ning ürituste korraldajad, kes muudatustega kaasas ei käi, ei ole enam konkurentsivõimelised.


Seminaride ettekanded


uus! Keskkonnasõbralike sündmuste seminar-mõttetalgud 31.10.2019 Tartu loodusmajas

Festivalide korraldajatele suunatud seminaril anti sissejuhatuses lühiülevaade hetkeolukorrast ning toimus paneelarutelu, kuidas avalikel üritustel vähendada jäätmeteket ja suurendada taaskasutust. Vestlust  juhtis Raimo Matvere, arutlesid Väätsa prügila projektijuht Toomas Laimets, Keskkonnaministeeriumin nõunik Made Saadve ja Tallinna Ettevõtlusameti jäätmehooldusosakonna juhataja Tõnu Tupits. Seminari teises osas toimusid maailmakohvikuformaadis mõttetalgud uusi teenuseid, sponsorlust ning jäätmeid-silte puuduvate väljakutsete teemal.

Keskkonnasõbralikud avalikud üritused Tartu loodusmaja

Seminari ettekanded ja paneelarutelu kokkuvõte:

Sissejuhatus ja ülevaade hetkeolukorrast

Paneelarutelu kokkuvõtvad märkmed ning mõttetalgutel kirja pandu

Kultuurikompass: kuidas korraldada kultuuri keskkonnateadlikult? 21.08.2019 

Tartu linna korraldatud, 2019 a. festivalide ja ka väiksemate sündmuste kogemustest hea ülevaate andnud seminari ettekannete videod leiate SIIT


Ettekanded 15.03.2019 kohtumiselt Eesti Loodusmuuseumis

Üha rohkem räägitakse ühekordselt kasutatavate plasttoodete asendamisest muude alternatiividega. Eelistatuim lahendus on korduskasutus, kuid selle kõrval tuntakse väga palju huvi ühekordselt kasutatavate biolagunevate ja komposteeruvate toidunõude ja nende kui jäätmete käitlemise võimaluste vastu. Tulenevalt tekkinud küsimustest kutsus Keskkonnaministeerium ühisele arutelule suursündmuste korraldajaid, jäätmekäitlejaid ja ka nimetatud nõude maaletoojaid, et osapooled saaksid omavahel otse suhelda ja arutada. Arutelule eelnevalt tegid ettekanded Kristel Murumaa Keskkonnaministeeriumist ja Mait Kriipsalu Eesti Maaülikoolist.

 

Seminari kokkuvõte koos ettekannega:

Arutelu: ühekordsete plasttoodete asendamine suursündmustel (Kristel Murumaa, KKM)
Biolagunev! Biolagunev?  (Mait Kriipsalu, EMÜ)
Arutelu kokkuvõte 


Keskkonnasõbralikud avalikud üritused 5.10.2018 Tartu loodusmajas

5.10.2018 toimus Tartu loodusmajas Eesti-Läti koostööprojekti toel seminar “Keskkonnasõbralikud avalikud üritused”, mis tõi kokku paljude erinevate festivalide korraldajad Eestist. Seminari esimeses pooles tutvustas Tartu loodusmaja keskkonnasõbralike ürituste korraldamise juhendit ja arutleti võimaluste üle, kuidas üht sündmust korraldada väiksema keskkonnamõjuga. Oma kogemusi ja tehtut jagasid ettekannetena Viljandi Pärimusmuusika Festival, I Land Sound, Surfilaager ning Tallinna ja Tartu Tänavatoidufestival.

Seminari kokkuvõtte koos viidetega ettekannetele leiad siit:

Seminari kokkuvõte ja ettekanded 
Liitu Facebooki grupiga “Rohelised üritused” 


Juhendmaterjalid


Juhendmaterjal keskkonnasõbralikuma avaliku ürituse korraldamiseks

Andsime keskkonnasõbralike ürituste projekti raames oma panuse mitmesuguste ürituste korraldamisse ning aitasime pöörata tähelepanu tahkudele, mis muudavad ürituse keskkonnasõbralikumaks. Juhendmaterjalis anname ülevaate keskkonnasõbralike ürituste korraldamise heast tavast ning toome teile neli näidet. Kui teil seisab ees ürituse korraldamine, siis otsige üles näide, mis sarnaneb kõige rohkem teie ettevõtmisega. Tehke kindlaks, millisele valdkonnale soovite keskenduda, te ei pea tegelema kõikide erinevate aspektidega korraga.

Keskkonnasõbralike_sünduste_juhend

Liitu Facebooki grupiga “Rohelised üritused” 

Otsi keskkonnasõbralikke toodeid ja teenusepakkujaid siit (ja lisa on soovitused, täiendused) 


Sildid jäätmete liigiti kogumiseks


Loo enda festivalile, konverentsile, kontorisse, aga miks mitte ka koju läbimõeldud sildistusega jäätmete sorteerimise süsteem. Kui sa päris täpselt ei tea, kuidas alustada jäätmesüsteemi loomisega enda üritusel, siis kasulikku lugemist leiad Seiklushundi keskkonnablogist.

SIIT lehelt saad endale allalaadida ning väljaprintida Sulle sobivad sildid jäätmete liigiti kogumiseks.


Kuhuviia.ee on jäätmete ja asjade kogumispunktide kaardirakendus, kust saad infot kuidas vabaneda sulle ebavajalikest asjadest nagu vanad riided, elektroonika, mööbel, nõud või taaskasutatavatest jäätmetest nagu taara, vanapaber, pakendid, ehituspraht jms.

Riigikantselei juures tegutseva Innovatsioonitiimi ja kuhuviia.ee koostöös on loodud universaalne siltide kontseptsioon, mis on kasutatavad nii jäätmekonteineritel kui ka prügiraamidel.  

Biojäätmed EST

Biojäätmed RUS

Biojäätmed ENG

Segaolme EST

Segaolme RUS

Segaolme ENG

Papp ja paberpakend EST

Papp ja paberpakend RUS

Papp ja paberpakend ENG

Klaaspakend EST

Klaaspakend RUS

Klaaspakend ENG

Plast- ja metallpakend EST

Plast- ja metallpakend ENG


Pakendid EST-RUS-ENG_A3_1+3mm_bleed


Projekti “Keskkonnasõbralikud avalikud üritused” raames kujundatud sildid. 

Jäätmete liigiti kogumise sildid Tartu loodusmaja Jäätmete liigiti kogumise sildid Tartu loodusmaja Jäätmete liigiti kogumise sildid Tartu loodusmaja
Jäätmete liigiti kogumise sildid Tartu loodusmaja Jäätmete liigiti kogumise sildid Tartu loodusmaja
Jäätmete liigiti kogumise sildid Tartu loodusmaja Jäätmete liigiti kogumise sildid Tartu loodusmaja Jäätmete liigiti kogumise sildid Tartu loodusmaja

Laadi alla eesti-vene keelsed jäätmesildid (zip-fail) 

Laadi alla eesti-vene-inglise keelsed jäätmesildid (zip-fail) 

Kohendatud jäätmesildid Intsikurmu muusikafestivalilt 2019. a
Allalaadimiseks vajuta SIIA

Tartu loodusmaja soetas jäätmeraamid ja lasi neile peale teha kaaned eriliigiliste jäätmete kogumiseks rahvarohkete väliürituste ajal – vt fotosid altpoolt. Joonised on kõigile soovijatele kasutamiseks, meie jäätmeraamide kaaned on tehtud veekindlast vineerist Salibari meistrite poolt:

Laadi alla jäätmekastide kaante joonised (zip-fail) 


Keskkonnateadlikkust toetavad tegevused


Jäätmeraamid-kaaned eri jäätmeliikide sorteerimiseks

Tartu loodusmajal on 12 jäätmeraami ning kaaned viie eri liiki jäätmete kogumiseks – pakend, pandipakend, biojäätmed, komposteeruvad nõud, olmejäätmed. Juhul, kui me neid ise ei kasuta, laenutame neid välja. Iga kaant on meil kolm tükki, niiet kui plaanite koguda pandipakendeid ja segapakendeid, saame laenata teile 3 raami-kaant pandipakendile ja 3 raami-kaant segapakendile. Teie ülesandeks jääb osta juurde 200l prügikotid. Segapakendi jaoks soovitame kindlasti kasutada kollaseid kotte, mida saab osta RagnSells esindusest, teiste jäätmete jaoks läbipaistvaid kotte, mida müüb näiteks Puhastusimport.

Kaaned on mõõtudes 62 cm x 62 cm ja prügiraamide kõrgus ca 1 m ja raami alumise osa diameeter ca 80 cm.

Küsi lisainfot: Eeva Kirsipuu-Vadi, tel. 5213881, eeva.vadi@gmail.com

     

Jäätmeraame ja kaasi aitas soetada Eesti-Läti koostööprogramm ja KIK.

Näituse “Hoiame oma paradiisi” laenutus

Näitus annab erinevate tehnoloogiliste lahenduste abil osalejatele võimaluse mõtiskleda keskkonna ja inimeste vahelise suhte üle. Teekonna läbivaks küsimuseks on kuidas hoida paradiisi, kus elame? Paradiisi külastaja saab heita pilgu erinevatele teemadele: looduse jõud ja ilu, meie argipäevase tegevuse mõju keskkonnale, ühekordsete toodete mõistlikkus või mõttetus, keskkonnasõbralikud eluviisid. Interaktiivsel teekonnal saab liitreaalsuse abil teha tutvust Eesti ja Läti tuntud inimeste igapäevast elu puudutavate valikutega.

     

Elektrit tootvate jalgrataste laenutus

Eesti-Läti koostööprojekti “Keskkonnasõbralikud avalikud üritused” toel lasi Tartu loodusmaja koos Eesti Rohelise Liikumisega ehitada kaks elektrit tootvat jalgratast. Jalgratas on mõeldud kasutamiseks eelkõige lastele ja noortele (raami suurus neile sobilikum). Jalgrattad on komplektis nn energiamuundamisstendiga (1,8 x 1,2m), mis edastab toodetud energia seadmetesse – näiteks mobiililaadimisotsikutesse, veekeedukannu, keeduspiraali, kohvimasinasse. Samal ajal saab stendilt näha, kui palju elektrit toodetakse.

Lisaks kahele Tartu loodusmajas olevale jalgrattale lasime täiustada ka kuute Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi (TÜSK) valduses olevat generaatorjalgratast, mis mõned aastad tagasi Negavati projekti raames ehitati.

Oleme rattaid vastavalt võimalustele ka välja laenutanud.

Küsi täpsemalt näituse ja rataste laenutuse võimaluste kohta: Eeva Kirsipuu-Vadi, tel. 52 13881, eeva.vadi@gmail.com


Soovid korraldada keskkonnasõbralikuma avaliku ürituse?

Küsi nõu ja soovitusi Facebooki grupist Rohelised üritused

Võta meiega ühendust ning uuri lähemalt:

  • konsultatsioon
  • koolitused
  • projektijuhtimine

Eeva Kirsipuu-Vadi
Tartu loodusmaja
eeva.vadi@gmail.com
+372 5213881

Eliisa Saksing (lapsehoolduspuhkusel)
Eesti Roheline Liikumine
eliisa@roheline.ee
+372 53646060