Keskkonnaalaste uurimistööde konkurss

Keskkonnaalaste uurimistööde konkurss on üks pikemaealisemaid pidevalt toimunud keskkonnahariduslikke projekte Eestis. Alates 2009. aastast korraldab SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus konkurssi koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Konkursi eesmärgiks on innustada õpilasi märkama ja põhjalikumalt uurima neid ümbritsevat keskkonda. Konkursil saavad osaleda 5.-12. klasside õpilased. Ühe töö autoriks võib olla kuni kaks õpilast. Töö teema peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga.

Igal aastal valib žürii välja kolme vanuseastme parimad uurimistööd ning  1-2 paremat tööd, mille autorid saavad võimaluse esindada Eestit mõnel rahvusvahelisel keskkonnaalaste uurimistööde konkursil.

Uurimistööde esitamise reeglite ja tähtaja kohta loe täpsemalt konkursi kodulehelt

 

Tartu loodusmaja keskkonnaalaste uurimustööde konkurss 2019

 

 

 

 

 

 

 

Täpsem teave:
Erle Tüür, konkursi koordinaator
E-post: erle.tuur@tartuloodusmaja.ee
Mobiil: (+372) 518 4181