Keskkonnaalaste uurimistööde konkurss

Keskkonnaalaste uurimistööde konkurss on üks pikemaealisemaid pidevalt toimunud keskkonnahariduslikke projekte Eestis. Alates 2009. aastast korraldab SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus konkurssi koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Konkursi eesmärgiks on innustada õpilasi märkama ja põhjalikumalt uurima neid ümbritsevat keskkonda. See on noortele ideaalne võimalus harjutada avalikult uurimistööde esitlemist, saada retsensentidelt tagasisidet ja teha esimesed sammud teadusmaailmas. Projekte saavad esitleda 1.-4. klasside õpilased ja uurimusi 5.-12. klasside õpilased. Ühe töö autoriks võib olla ka mitu õpilast. Töö teema peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga. Eelmise aasta konkursi võitjate tööd on näiteks uurinud kopra leviku ja arvukuse muutusi Saaremaal, elu võimalikkust plastpakenditeta ja mikroplastiku mõju teatud vetikaliikidele.

Igal aastal valib žürii välja kõigi vanuseastmete parimad uurimistööd ning 1-2 paremat tööd, mille autorid saavad võimaluse esindada Eestit mõnel rahvusvahelisel keskkonnaalaste uurimistööde konkursil.

Uurimistööde esitamise reeglite ja tähtaja kohta loe täpsemalt konkursi kodulehelt

 

Keskkonnaalaste uurimistööde ja projektide konkurss 2021

 

UURIMISTÖÖDE REEGLID

 • Osa võivad võtta kõik üldhariduskoolide 5.-12. klassi õpilased
 • Ühe töö autoriks võib olla kuni kaks õpilast
 • Töö peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga
 • Referaadid ei kuulu hindamisele

 

KESKKONNAALASED PROJEKTID

 • Keskkonnaalaste projektide esitamisest võivad osa võtta kõik üldhariduskoolide 1.-4. klassi õpilased
 • Ühe projekti autoriks võib olla kuni kolm õpilast
 • Projekt peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga
 • Referaadid ei hindamisele ei kuulu

 

ESITAMINE

 

KONKURSS

 • I voorus hindab iga uurimistööd 2 retsensenti
 • II voorus kutsutakse oma uurimistöid konverentsil esitlema maksimaalselt 10 põhikooli- ja 10 gümnaasiumiastme parima töö autorit
 • Hindajad valivad välja põnevamad keskkonnaalased projektid, mille autorid saavad võimaluse tutvustada oma tööd konverentsil

 

MIKS OSALEDA?

 • Konkurss annab Sulle suurepärase võimaluse tutvustada oma keskkonnaalast uurimistööd või projekti ja saada tagasisidet
 • Konkursi tulemusi võtavad arvesse ülikoolide vastuvõtukomisjonid
 • Konkursil on parimate tööde koostajatele ja juhendajatele rahalised preemiad

 

Konkursi lisainfo:
Erle Tüür, konkursi koordinaator
E-post: erle.tuur@tartuloodusmaja.ee
Mobiil: (+372) 518 4181

 

keskkonnalaste uurimistööde konkurss