Tartu Loodusmaja osales konkursil „Aasta keskkonnategu“

Iga-aastasel Keskkonnaministeeriumi korraldatud konkursil „Aasta Keskkonnategu“ oli üheks kandidaadiks Tartu Loodusmaja Rohelise Kontori süsteemi rakendamise eest. Loodusmajal õnnestus kokku koguda 136 häält.

Roheline Kontor on keskkonnajuhtimissüsteem, mis lisab kindlust, et loodusmaja on roheliselt ning igati keskkonnasäästlikult majandatud asutus: kogu maja tegevust on põhjalikult analüüsitud, et negatiivset mõju keskkonnale minimaliseerida.

Juba 2015. aastal alustas loodusmaja Rohelise Kontori tunnistuse poole püüdlemist. Möödunud aasta lõpus loodusmajale antud tunnistus tõendab, et Tartu Loodusmaja töötajad peavad oma igapäevatöös kinni jätkusuutlikest põhimõtetest. Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni poolt antud Rohelise Kontori tunnistus kehtib kolm aastat ehk aastani 2020.

Kännuseened soovivad tänada Tartu Loodusmaja kollektiivi, eriti Rohelise Kontori meeskonda, ühtse ning järjekindla eesmärgi nimel pingutamise eest.

Kõigil töötajatel oli võimalus öelda, kui roheline on loodusmaja hetkel, kuhu ning kuidas sinna jõuda.
Loodusmaja mini-sorteerimisjaamade juures on detailne spikker, kuidas pürgi sorteerida.

Martin Tikk

Mina olen Martin Tikk. Loodusmaja õpilase aastad küll seljataga, kuid tegutsen siiski abivalmilt loodusmaja seinte vahel ja väljaspoolgi. Enim seostun ma kindlasti murumunaga, kuna me mõlemad oleme väga laia levialaga. Nii mina kui murumuna saame abiks olla verejooksude peatamisel. Lisaks käisin ma Murumuna lasteaias.