Tartu loodusmaja avaaktus

2. septembril 2014 alustas huvikool Tartu Loodusmaja oma 61. õppeaastat ühislaulmise, õppeaasta tegevuste ning ringide juhendajate tutvustusega.
Kõige tähtsam tegevus kooliaasta avaaktusel oli aga viie väikese puu istutamine loodusmaja parki. Nüüd saavad huviringide õpilased hoolitseda hariliku kuuse, hapukirsi, kahe ploomipuu ning robiinia kasvamise eest.

Suur tänu AS Tartu Vesi, kes toetas puude kasvamist huumusrikka mullaga.

Signe Söömer, huvikooli Tartu Loodusmaja direktor.