Tahvelarvutid juhatavad noored loodusesse

palupohja3

Ligi 200 õpilast üle Eesti on sellel sügisel esimest korda tahvelarvutitega loodust õppimas käinud. Alam-Pedja loodust on uurinud, mõõtnud ja määranud Misso, Põlva, Paide ja Tartu õpilased ning Tallinna geograafia- ja bioloogiaõpetajad.

Õpetajad ja õpilased katsetavad tahvelarvutite võimekust muuta looduse tundmaõppimine lihtsamaks ja põnevaks. Palupõhja ja Muraste looduskoolide juhendajate ühise töö tulemusena on koostatud ülesanded ja  juhendid, mis põhinevad tahvelarvutitele loodud digimäärajate (jäljed, seened, konnad, linnud, taimed, samblikud), multimeedia ja kaardirakenduste kasutamisel. Seejuures on ülesanded seotud praktiliste tegevustega, mis muudavad tahvelarvuti või mobiiltelefoni toetavaks töövahendiks ning peamine tegevus looduses on ikka vaatlemine, katsumine, uurimine. Arvuti on abivahendiks seoste loomisel ja järelduste tegemisel, samuti võimaldab salvestada märkmeid loodusvaatluste kohta ning neid jagada.

“Digitaalsete abivahendite lõimimine loodusprogrammidesse toetab üldhariduse õppekavas ettenähtud  keskkonnateadlikkuse ja tehnoloogiapädevuse tõstmist kõikide kooliastmete õpetajate ja õpilaste seas,” kinnitab Helle Kont, kes on kooliprogrammide juht Tartu Keskkonnahariduse Keskuses.

Vajalike rakenduste loomist ja kasutajatuge pakub Eesti ettevõte Walk&Learn OÜ. “Meie eesmärk on loodushariduslike õppevahendite ja tehnoloogiate väljatöötamine ning populariseerimine haridusasutuste ja õpilaste hulgas,” selgitab ettevõtte juht Marko Peterson. Varasemalt on Walk&Learn osalenud  mitmete loodusetundmise abimeeste arenduses. Hetkel on käsil mitmed uute digimäärajate arendused, samuti testitakse Eesti koolides uusi vahendeid ja tarkvara, mille abil on võimalik õppetööd rikastada.

On kasvamas uus põlvkond lapsi, kelle suurteks abimeesteks on tehnilised vahendid nagu nutitelefonid ja tahvelarvutid. “Meie eesmärk on suunata neid märkama seda, mis on looduses põnevat, kasutades selleks digitaalseid õppevahendeid,” lisab Helle Kont. Tartu Keskkonnahariduse Keskuse partnerid selles tegevuses on Palupõhja looduskool, Studio Viridis Loodusharidus, Walk&Learn OÜ. Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Info:
Helle Kont, Tartu Keskkonnahariduse Keskus, tel 5598 9196
Marko Peterson, Walk&Learn OÜ, tel 5237081