Milleks on Loodusmaja vaja?

Tartu loodusmaja on üks põnev ja uhke hoone Tartu kesklinnas. Milleks sellist vinget hoonet ja inimesi Tartule vaja on? Loodusmaja kodulehel on kirjas, et eesmärk on tutvustada ja levitada keskkonnasäästliku eluviisi põhimõtteid nii laste, noorte kui täiskasvanute hulgas. Selle nimel tegutseb Loodusmajas laste ja noorte huvikool, keskkonnainfopunkt, täiskasvanute koolituskeskus ja samuti korraldatakse aktiivõppeprogramme koolidele. Keskkonnasäästliku eluviisi levik on inimkonnale teadagi põhjustel väga tähtis ning on tore teada, et just sellega tegeleb meie armas Loodusmaja.

Vaieldamatult on kõige tähtsam ja tuntum osa Loodusmajast huvikool, mille eesmärk on pakkuda asjalikku ajaviidet noortele ja lastele ning nende seas keskkonnateadlikkust suurendada. Noorte harimine on minu arvates üks kõige tähtsamaid ja efektiivsemaid tegevusi, mida saab teha, et maailma paremaks muuta. Pealekasvav põlvkond muudab juba lähimas tulevikus väga paljut. Eestis on loomulikult kohustuslik põhiharidus, kuid kahjuks on riiklik õppekava vähepaindlik ja annab ainult kõige põhilisema hariduse. Seetõttu on tähtis noortele anda võimalus arendada ennast ka vastavalt oma huvialale.

Keskkonnainfpunkti ülesanne on edastada loodus- ja keskkonnainfot kõigile küsijatele ja mitte küsija suu pihta lüüa. Koolituskeskuse eesmärk on pakkuda kvaliteetseid keskkonnaalaseid koolitusi, mis pakuvad uusi lähenemisvõimalusi ja teadmisi keskkonnast, loodusest ja säästlikust mõtteviisist. Õppeprogrammide eesmärk on laiendada riiklikku õppekava ja mitmekesistada igapäevast koolielu.

Tuleb välja, et Loodusmaja peidab endas rohkemat, kui esmapilgul arvata võis. Seda nii paberil kui päris elus, alati leiab midagi uut.